Archeologisch vooronderzoek op Luitberg

In overleg met de gemeente Grimbergen plant Providentia de bouw van een woonpark met 54 eigentijdse wooneenheden op de Luitberg te Strombeek-Bever. Voordat Providentia hiervoor een bouwaanvraag kan indienen, moet er eerst een archeologisch vooronderzoek gebeuren op de site. Hiervoor zal eind juni een deel van de begroeiing verwijderd worden.

“De nood aan betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen is groot binnen onze gemeente. Met dit woonpark willen we daaraan tegemoet komen”, aldus schepen van wonen Paul Hermans.

“Via een toewijzingsreglement zullen deze woningen worden toegewezen aan jonge Grimbergse gezinnen. Het bouwproject voorziet ook de aanleg van ondergrondse parkeerplaatsen en groene openbare ontmoetingsruimten. De wooneenheden zelf zullen voldoen aan de toekomstige normen rond duurzaamheid. Kortom, het woonproject past volledig in de plannen van de huidige beleidsploeg om Strombeek-Bever als woongemeente op te waarderen”.

Alvorens een bouwaanvraag kan worden ingediend dient echter een archeologisch vooronderzoek te worden uitgevoerd. Onder deze voormalige tennissite, die momenteel volledig overwoekerd is met een wildgroei van bomen en struikgewas, bestaat de mogelijkheid een oud stukje Strombeekse geschiedenis terug te vinden.

Schepen Hermans: “Voor dit archeologisch vooronderzoek dient de wildgroei te worden verwijderd. Waardevolle bomen en groen dat reeds eerder zorgvuldig geïnventariseerd werd, blijven bewaard. Ze blijven ook behouden in de toekomst, mocht in een volgende fase het woonproject worden gerealiseerd. Dit geïnventariseerd groen bevindt zich vooral langsheen de perceelgrenzen van het wooninbreidingsgebied. Het verloren groen wordt in afspraak met Providentia gecompenseerd. Dit werd hen opgelegd in de kapvergunning. Indien alles volgens plan verloopt zal er nog dit jaar een officiële bouwaanvraag door Providentia worden ingediend. Voordien zullen de buurtbewoners tijdig en ter voorbereiding van het bijhorende openbare onderzoek worden geïnformeerd.”

De start voor het verwijderen van de wildgroei is voorzien op 20 juni en zal vermoedelijk, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer een week in beslag nemen. Nadien zal het archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise