Bouw rusthuis mag hervatten zonder 'trilwals'

Burgemeester Hans Bonte van Vilvoorde heeft toelating gegeven om de werkzaamheden aan de Schaarbeeklei verder te zetten.

Op vrijdag 16 oktober werd de werf voor de bouw van een woonzorgcentrum en 25 serviceflats stilgelegd nadat verschillende woningen op de Harensesteenweg zwaar beschadigd werden.

Diezelfde dag nog werd een technische veiligheidsanalyse uitgevoerd door het studiebureau Stablo, in opdracht van de bouwheer, en door StuBeCo, aangesteld door de stad.

“De conclusies van beide bureaus waren éénduidig: de schade werd veroorzaakt door het wegtrekken van het grondwater enerzijds en het gebruik van een trilwals (machine gebruikt om grond aan te stampen, red.) anderzijds”, legt Bonte uit.

“Er is geen gevaar voor bewoning, ook niet in de twee woningen die werden onderstut. De schade dient wel nauwgezet te worden opgevolgd.”

Burgmeester Bonte zet dan ook het licht op groen voor de verdere afwerking van de werf, maar legt wel een verbod op om nog verder een trilwals te gebruiken. De burgemeester dringt er verder op aan dat de omwonenden stelselmatig geïnformeerd worden over de komende werken.

De getroffen bewoners zullen ook begeleid worden bij het indienen van hun schadeclaims. Zij reageren alvast gelaten op de hervatting van de werken.

“Tot nog toe beweegt er niks…”, reageert Sonja Hereman van café Sonja met het nodige sarcasme. “Maar we houden ons hart vast.” Haar café raakte samen met de woning van het naburig gezin het meest beschadigd.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise