Asielzoekers in oude Freinetschool

Er is meer duidelijkheid omtrent de 124 extra plaatsen voor asielzoekers die in Vilvoorde gecreëerd worden. Ze zullen worden ondergebracht in de voormalige Freinetschool in het centrum van de stad op de voormalige militaire Asiat-site, en dus niet in de kazerne van Peutie.

Vilvoorde wil meehelpen om de asielzoekers op te vangen, maar vraagt tegelijk ook duidelijke afspraken.

Om de toevloed aan asielzoekers op te vangen, creeërt de federale regering 2.500 extra opvangplaatsen bovenop de al meer dan 18.000 bestaande plaatsen.

Vorige week werd, na overleg met Fedasil en het kabinet van staatssecretaris voor asiel en migratie Theo Francken, beslist om 4 tijdelijke opvangcentra in onder meer Vilvoorde te voorzien. De dertien centra van het Rode Kruis Vlaanderen bijvoorbeeld zitten vandaag dan ook al vol.

De 124 extra plaatsen voor asielzoekers die in Vilvoorde gecreëerd worden, komen – in tegenstelling tot wat eerst vanuit de stad werd gemeld – niet in de legerkazerne in deelgemeente Peutie, maar wel in de voormalige Freinetschool in het centrum van de stad.

De Freinetschool De Zwierezwaai zat tot eind vorig schooljaar in de voormalige Asiatkazerne in de Willem Elsschotstraat. Intussen is de school verhuisd naar het Horteco-domien. Daar zal op 1 september het nieuwe schooljaar gestart worden in een gerenoveerd gebouw.

Uiterlijk tegen eind oktober, begin november zal Rode Kruis Vlaanderen 55 tijdelijke werkkrachten aantrekken voor de opvangcentra in onder meer Vilvoorde. “We gaan personeel zoeken en borden, bestek, bedden en lakens aankopen en ook de infrastructuur gaan we nakijken”,zegt woordvoerster An Luyten. “Pas als we weten of bijvoorbeeld de verwarming goed werkt en er voldoende douches zijn, gaan we effectief open.”

Vanaf vandaag zijn alle gedetailleerde vacatures terug te vinden op www.rodekruis.be/jobs.

Het Vilvoorde stadsbestuur liet al weten graag helpen om de asielzoekers op een zo menselijk mogelijke manier op te vangen. Er worden wel duidelijke afspraken gevraagd. Later deze maand wordt een overleg met alle betrokken partners voorzien.

‘De huidige toestroom van vluchtelingen bestaat vooral uit mensen die Syrië en Irak ontvluchten omwille van IS’, stelt waarnemend burgemeester Francine De Prins (Groen). ‘Dat ligt toch allemaal een beetje gevoelig in Vilvoorde (verwijzend naar de vertrokken Syriëstrijders, red.). Maar aan de andere kant weet ik dat de Vilvoordenaar die mensen wel wil helpen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise