Charmeoffensief tegen hinder door werken

De werken voor de herinrichting van het stadscentrum schieten goed op. Desalniettemin is er in de Leuvensestraat heel wat hinder voor handelaars en inwoners. Om de pil wat te verzachten trakteerden de twee bevoegde schepenen gisteren op allerlei lekkers. Het charmeoffensief kon op de nodige bijval rekenen al kregen de twee soms ook wel even de wind van voren. “We beseffen best dat er de nodige hinder is. Maar liever dit dan ons wegsteken”, aldus schepen Katrien Vaes (Open Vld).

Afgelopen maandag gingen de nutswerken van fase 2 en 3 in het kader van de herinrichting van het stadscentrum van Vilvoorde van start. Normaal gezien zouden deze fases pas later plaatsvinden maar de werkzaamheden schieten zo goed op dat de planning herzien kon worden. Concreet betekent dit dat de leidingswerken en de huisaansluitingen vervroegd worden uitgevoerd in de Leuvensestraat van aan de Nowélei tot aan de Vijfhoek.

Om het vlotte verloop van de werken te vieren, trakteerde het stadsbestuur gisteren inwoners en handelaars op allerhande lekkers. Er was een standje ter hoogte van de Varkensmarkt en schepenen Katrien Vaes en Francine De Prins, respectievelijk bevoegd voor openbare werken en mobiliteit, trokken gewapend met muffins, cake en appels naar de voorbijwandelende inwoners en handelaars toe.

De meeste waren blij verrast met de attentie al was er bij de handelaars toch wat gemor te horen. “Wij voelen dit toch wel”, vertelt Elsie De Smet van juwelierszaak Venizi. “Voor onze deur is er een enorme put en die ligt daar zo al drie weken. Eerst was ook onze etalage ook niet bereikbaar. Dat schrikt mensen toch erg af. Ik vind het ook enorm gevaarlijk voor mensen met kinderen die hier binnenkomen. Langs deze kant is het gat totaal niet afgeschermd. Ik heb al tegen klanten gezegd nadat ze binnen zijn met hun kind dat ik de deur even ga vast doen. Gewoon uit schrik dat er iets zou gebeuren…”

“Eind deze week zullen alle putten hier dicht zijn”, reageerde Vaes. “Ik ga de ploegbaas van de watermaatschappij langs sturen zodat ze hier toch al iets kunnen aan doen.”

Voor Eddy De Vlieger van de gelijknamige vakkledingszaak is het zonneklaar. “Dit is een zure appel waar we zullen door moeten bijten. Er wordt voorlopig nog niet al te veel geklaagd vind ik. Het is voor de goede zaak. Die troosteloze aanblik van de Leuvensestraat is maar tijdelijk, daarna zal het een grote verbetering zijn.”

Voor de uitbater van de Standaard Boekhandel even verderop is het ook even op de tanden bijten. “Dit is sowieso altijd een kalme periode maar ik voel het wel degelijk aan mijn omzet”, zegt zelfstandig uitbater Joris Nicolaï. “Door de afsluiting hier voor de deur gaan vooral oudere mensen die aan de andere kant van de Leuvensestraart voorbijkomen niet snel tot hier komen. Dat is voor hen een hele omweg. Vorige week heb ik een paar dagen de deuren moeten dichthouden toen ze hier met een drilboor en een slijpschijf aan de slag waren. Het bijhorende stof en lawaai waren niet meer te doen. Het is ons beleid om zo veel mogelijk de deuren open te houden dus dat schrikt mensen meteen toch wat af. Anderzijds ben ik er wel van overtuigd dat het goed komt. Hopelijk draagt een en ander ook bij tot een vermindering van de leegstand hier.”

“Er is inderdaad hinder, dat ga ik niet ontkennen”, repliceert Vaes op de klachten. “Ons wegstoppen heeft dan ook geen zin. We komen er voor uit en beseffen dat dit niet evident is voor de handelaars. Het is niet voor niks dat we 3 infoavonden hebben gehouden.”

“Volgende week gaat alle putten en sleuven hier voorlopig dicht voor de jaarmarkt”, vervolgt schepen De Prins. “We krijgen daarover heel veel vragen. Maar iedereen mag wat dat betreft op zijn twee oren slapen. En eind juni, als het avondmarkt is, zullen de werken hier definitief voorbij zijn.”

“De vervroeging van fases 2 en 3 brengt heel wat voordelen met zich mee. Eerst en vooral zullen de nutswerken grotendeels zijn afgerond vóór het bouwverlof. Bovendien zal de Leuvensestraat in augustus hierdoor geen volledige bouwwerf zijn. Dan starten immers de werken aan de bovenbouw in de Leuvensestraat van aan de Grote Markt tot aan de Nowélei en in de Guldenschaapstraat. De totale hinder wordt dus beperkt.”

De werken in het centrum van Vilvoorde kaderen in een overkoepelend stadsvernieuwingsproject. Na Watersite en het masterplan voor de stationsomgeving, begon in februari 2015 de herinrichting van het stadscentrum. De Leuvensestraat, de omliggende straten en de Grote Markt (met een ondergrondse parking) krijgen een grondige opknapbeurt. In de loop van 2018 zullen de werken afgerond zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise