Fietsdeelsysteem Blue-Bike gratis en 24/7 beschikbaar

Het fietspunt aan het station van Ninove is één van de 44 Belgische locaties waar je een Blue-Bike fiets kan ontlenen. Tot voor kort was je als gebruiker van Blue-Bike gebonden aan de openingsuren van het fietspunt, maar sinds kort zijn de Blue-Bikes via een sleutelautomaat ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar. Dit betekent dat de ontlener op gelijk welk moment een Blue-Bike kan afhalen of terugbrengen.

‘Dat zorgt voor een stevige verhoging van de flexibiliteit van het systeem’, vertelt schepen van Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Groen). ‘We hebben nu al iemand die nachtdienst doet en dankzij de automaat het traject tussen zijn werk en het station met de fiets kan afleggen. Ook de beschikbaarheid tijdens het weekend betekent een enorme meerwaarde voor onze gebruikers.’

Verwacht wordt dat het gebruik van de Blue-Bike nog zal toenemen. Zonder de automaat werden gemiddeld al tien ritten per dag gerealiseerd, wat volgens het stadsbestuur aantoont dat het systeem aan een reële behoefte beantwoordt.

‘Er is echter zeker nog marge om te groeien, aangezien het gebruiksgemak van de Blue-Bike nog onvoldoende gekend is’, meent Vande Winkel. ‘We stellen bijvoorbeeld vast dat niet genoeg mensen weten dat je ook buiten Ninove gratis een Blue-Bike kan ontlenen, wat zeker voor pendelaars of dagjesmensen bijzonder comfortabel is. Dat je met één abonnement twee fietsen kan gebruiken en dus ook een vriend of collega verder kan helpen, is eveneens te weinig geweten.’

Het stadsbestuur hoopt dat de mond-aan-mondreclame zijn werk zal doen. Een gratis abonnement kan je bekomen via de website www.blue-bike.be/ninove. Met de code op deze pagina en je identiteitskaart kan je een abonnement aanvragen dat per post bezorgd wordt.

Topartikels editie Ninove-Dender