'Renovatie station Vilvoorde weer op de lange baan'

Het stadsbestuur van Vilvoorde kreeg per brief de mededeling van de gedelegeerd bestuurder van Infrabel, Luc Lallemand, dat de renovatie van het station van Vilvoorde voor onbepaalde duur wordt uitgesteld.

‘Hoewel de renovatie van het station Vilvoorde oorspronkelijk in het meerjaren-investeringsplan 2013-2025 van Infrabel (vanaf 2018) voorzien was, kan Infrabel deze werkzaamheden niet vervroegen en/of door NMBS op zich laten nemen’, schrijft gedelegeerd bestuurder Lallemand.

Hij is zich nochtans bewust van het nijpend karakter en excuseert zich voor deze beslissing: ‘Dat spijt me zeer, want ik ben me goed bewust van de situatie, die ik persoonlijk ken. Jammer genoeg dienen er in tijden van besparingen keuzes gemaakt te worden’.

Deze brief komt een paar dagen na een positieve beslissing vanwege de NMBS-baas Jo Cornu en na de aankondiging van een werkbezoek van bevoegd minister Galant.

De stad reageert  bijzonder ontgoocheld over deze beslissing en beraadt zich over nieuwe acties, al dan niet op juridisch vlak.

‘Het is niet alleen een ellendige beslissing voor de 5.800 pendelaars die dagelijks gebruik maken van het station van Vilvoorde. Op deze manier blijft het treingebruik voor mindervaliden en ouders met baby’s in kinderkoetsen een onhaalbare kaart. Met de Infrabel-beslissing wordt in het gezicht gespuwd van de stad en de treingebruikers’, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A).

De Infrabel-beslissing geeft ook de doodsteek aan de realisatie van het Ringtram-dossier. Dit door Vlaanderen naar voor geschoven tracé voorziet in een onderdoorgang naast het gemoderniseerd station.

Dit kan niet door gaan waardoor het Vlaams engagement om Uplace te ontsluiten via de tram onmogelijk wordt.

Ook de andere beloofde openbare vervoersmaatregel – de bouw van de treinhalte Kerklaan – wordt door Infrabel op de Griekse kalender gezet.

‘Het niet realiseren van de beloofde openbare vervoersmaatregelen doorkruist niet alleen de Vlaamse ambities met betrekking tot Uplace, maar doorkruist eveneens de grondige stadsvernieuwingsprojecten voor en achter het station van Vilvoorde’, aldus Bonte.