'De Met mag niet verder verkommeren'

De stad Vilvoorde heeft brouwerij Haacht in gebreke gesteld omdat ze haar verplichtingen niet nakomt ten aanzien van de de bekende brasserie De Met op de Grote Markt.

Die is eigendom van de stad maar de brouwerij is erfpachthouder. Als dusdanig wordt zij veronderstelt om te zorgen dat de broodnodige herstellingen aan het pand gebeuren. Maar daar wringt het schoentje.

‘We gaan niet toelaten dat een van onze stadspareltjes verder verkommert’, stelt schepen Johan Claus (Open Vld).

De positieve vibe rond De Met die er na de overname van Aaite Rillaerts en zijn team begin vorig jaar was, is weer helemaal weg. Reden: het aanslepende dossier van de broodnodige herstellingen die aan het pand moeten worden uitgevoerd.

Als ‘huisbaas’ wordt de brouwerij verondersteld om de herstellingen op zich te nemen maar wat daar allemaal precies onder valt, zorgt voor betwisting.

‘Het pand moet onderhouden worden, punt’, zegt schepen van Middenstand Johan Claus hierover. ‘Dit is een probleem dat al jaren aansleept maar wij zijn het beu. We willen niet dat De Met verder verkommert. De brouwerij wijst met de vinger naar de uitbater en vice versa. Maar dat is onze zaak niet.’

De stad kiest in deze wel degelijk de zijde van de uitbater.

‘Die problemen waren er al voor hij hier was. Deze uitbater en dit pand kunnen een troef voor Vilvoorde zijn. Wij stellen de brouwerij in gebreke omdat zij verantwoordelijk zijn voor die herstellingen. We gaan de twee partijen bijeen brengen voor de vrederechter. Dat wordt dan een eerste poging tot verzoening. Imiddels is er ook al een proces-verbaal opgesteld.’

Geen verwarming, geen warm water, kapotte ramen, de vloer in de keuken die aan het wegrotten is, een gasgeur, verschillende vochtinsijpelingen en problemen met de afvoer: de opsomming van de gebreken is bijna eindeloos, beseft uitbater Aaite Rillaerts.

‘Het probleem is dat de brouwerij de ernst van de zaak maar niet wil inzien. Zij denken dat het een kwestie is van een beetje verf hier of daar. Maar zo kunnen wij niet verder. Dit heeft een weerslag op de zaak. We merken aan onze omzet dat klanten sinds de winter wegblijven omdat er geen verwarming is.’

‘De stad staat achter ons maar de situatie is stilaan onhoudbaar. Nochtans hebben wij nog zoveel ambiteuze plannen met De Met. We bijten op onze tanden en doen ons best voor de klanten.’

‘Gelukkig zijn de meeste gebreken vooralsnog enkel achter de schermen zichtbaar. Wij hebben de brouwerij intussen ook al in gebreke gesteld en zijn kandidaat om het erfpachthouderschap over te nemen.’

De commerciële directie van brouwerij Haacht laat weten dat ze zoeken naar een oplossing voor een probleem van waterinfiltratie aan het dak.

‘We hebben hiervoor al een dakwerker gestuurd. Deze heeft het probleem al gedeeltelijk kunnen oplossen maar niet volledig. Andere problemen, waarvoor naar ons oordeel de uitbater zelf moet instaan, worden door hem betwist. We betreuren dit, maar wensen er verder geen publiek debat van te maken’, luidt het in een reactie.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise