Actiecomité: 'Vilvoorde moet tramtracé afkeuren'

Actiecomité ‘Zo Mobiel Lef’, dat ijvert voor een alternatief sneltramtracé, is niet te spreken over wat zij ‘een snoepreisje’ noemen van het Vilvoords stadsbestuur naar Valenciennes op uitnodiging van De Lijn.

‘Wij vrezen dat de stad haar bezwaren over de voorgestelde tramlijn zal inslikken’, zegt woordvoerder Fred Luyckx. Volgens burgemeester Hans Bonte (Sp.a) ging het allerminst om een snoepreisje maar was de trip nuttig om inzicht te krijgen in een aantal ‘technische aspecten’.

De actiegroep Zo Mobiel Lef ijvert al een poos voor een alternatief sneltramtracé naast de ring.

‘We willen dat de ringtram in Vilvoorde vanaf de kanaalbrug de Schaarbeeklei neemt in plaats van rechtdoor te gaan richting station’, legt Fred Luyckx uit.

‘Vervolgens zou het linksaf gaan om uiteindelijk achter het station uit te komen. Ook willen we dat de tram uit de wijken Kassei en Koningslo blijft.’

Stad blijft op de vlakte

De stad Vilvoorde reageerde in eerste instantie kritisch op de plannen van de Vlaamse regering om een tramlijn door het centrum van Vilvoorde te sturen maar hield zich ten gronde tot op heden steeds op de vlakte.

Het actiecomité ziet dan ook de bui al hangen en wil dat het voorliggende tramtracé door de stad wordt afgekeurd. ‘Het is echter duidelijk dat De Lijn en het stadsbestuur verder willen volharden in hun ‘brokkelig’ parcours met betrekking tot het gecontesteerde tramtracé’, klinkt het.

‘Wij vrezen zelfs dat de stad haar knelpuntennota over de tramlijn, die overigens veel te laat kwam, zal inslikken.’

Daarvoor baseert ze zich op een trip die het Vilvoorse schepencollege eind september ondernam naar het Noord-Franse Valenciennes. ‘Een snoepreisje’, noemt Luyckx het.

‘De kosten voor de reis, drank en eten werden bekostigd door De Lijn. Waarom een niet-relevant tramnet bezoeken als revelante tramnetten op fietsafstand liggen?’

‘Intussen resulteerde de verlegging van de lijn op Kassei naar de Beneluxlaan en het doorsnijden van Park Drie Fonteinen al in een nieuwe actiegroep. In Koningslo worden de bewoners van de Vinkenlaan, Warandelaan en Opperveldlaan dan weer tegen mekaar opgezet.’

Daarom wil Zo Mobiel Lef een duidelijke oproep richten aan het Vilvoords stadsbestuur. ‘Dump het huidig voorkeurtracé van de Ringtram voor andere alternatieven in écht overleg met de omwonenden, actiegroepen en de adviesraden van Vilvoorde.’

Snoepreisje

‘Leden van het schepencollege zijn inderdaad naar Valenciennes geweest om toelichting te krijgen over technische zaken zoals inbedding, trillingen en moderne trams’, reageert burgemeester Hans Bonte (Sp.a), die zelf niet op de trip aanwezig was.

‘In de ogen van deze mensen die per definitie tegen de komst van de tram zijn is dat dan ‘een snoepreisje’. Ze hadden ons overigens al op voorhand een brief gestuurd om te melden dat onze trip zinloos was.’

Volgens Bonte is het niet aan de orde dat de stad haar knelpuntennota zou inslikken.

‘Vanuit de stad zijn bijkomende onderzoeken gevraagd aan deDe Lijn. Die gaat voornamelijk over haalbaarheid. Er zijn heel wat echtnische opmerkingen gemaakt vooral dan naar mogelijke alternatieve tracés toe. Dat zit in onderzoek bij studiebureau’s. De komende weken, ten laatste tegen half november, moet daar een antwoord op komen.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise