Vilvoorde vraagt duidelijkheid over Ringtramtracé

Vilvoorde heeft een knelpuntennota klaar over het dossier van het Ringtramtracé.

De Vlaamse Regering besliste op 6 december 2013 op voorstel van De Lijn een voorkeurtracé voor de Ringtram vast te leggen.

Vilvoorde kondigde daarop aan het dossier kritisch tegen het licht te zullen houden. Voor het stadsbestuur is de Ringtram slechts haalbaar indien het (mee) een oplossing biedt voor het mobiliteitsprobleem in Vilvoorde en de tram de regio en de leefbaarheid van de stad ten goede komt.

Die analyse is intussen afgerond. Onder de titel ‘De Ringtram: belangrijke hefboom of onhaalbaar prestigeproject?’ werd wijk per wijk, straat voor straat het tracĂ© geanalyseerd en worden kritieken en suggesties geformuleerd.

Er wordt tevens aan de Vlaamse regering en De Lijn gevraagd om een (gedeeltelijk) alternatief tracé te onderzoeken voor de wijk Kassei evenals voor de Stationlei.

Verder dringt het stadsbestuur aan op verduidelijking over de timing en de financiering van het project. Voor Vilvoorde is het cruciaal dat bij de eventuele verdere realisatie van het project alle Vilvoordse belanghebbenden structureel worden betrokken.

In dat kader werd aan De Lijn de vraag gesteld om de Vilvoordse adviesraden maximaal te informeren over het project.

De knelpuntennota ‘De Ringtram: belangrijke hefboom of onhaalbaar prestigeproject?’ is op te vragen bij Shirley Tasker, dienst communicatie en PR van de stad.