Vilvoorde vraagt extra geld voor onderwijsinvesteringen

De Sint-Jozefsschool in Peutie huldigde vrijdag drie nieuwe modulaire klassen in. Ze zijn het eerste tastbare resultaat van de vijf miljoen euro die Vilvoorde vorig jaar ter beschikking kreeg van de Vlaamse regering om de capaciteit van het onderwijs van de drie onderwijsnetten te verhogen met 450 tot 500 plaatsen.

Na de paasvakantie worden nog eens zes modulaire klassen in gebruik genomen door de Sint-Jozefschool in het Far-West.

Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde hadden gekozen voor vernieuwbouw en nieuwbouw en daar liggen de plannen op schema.

Deze projecten worden gerealiseerd in de loop van 2015 en 2016.

Toch is die investering van vijf miljoen euro onvoldoende, stellen de drie onderwijsnetten Katholiek Onderwijs Vilvoorde, GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het Stedelijk Onderwijs Vilvoorde.

‘Bij de onderhandelingen voor de middelen 2013 gaven we duidelijk te kennen dat het capaciteitsprobleem in Vilvoorde zeer groot was en we dit niet konden oplossen via een éénmalige tussenkomst’, zeggen Eddy Deknopper (Katholiek Onderwijs Vilvoorde), Kurt Meeus (GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) en schepen van Onderwijs Jo De Ro (Stedelijk Onderwijs Vilvoorde).

‘Fase 1, die met de middelen van 2013 zal worden gerealiseerd, omvat vooral een capaciteitsuitbreiding voor het kleuteronderwijs en de eerste graad in het basisonderwijs.’

‘De onderwijsnetten hebben voor 2014 een fase 2 ingediend om vooral het capaciteitsprobleem in de tweede en derde graad van het basisonderwijs aan te pakken.’

‘Tot op heden kreeg Vilvoorde nog geen antwoord over haar aanvraag 2014, wat het slechtste doet vermoeden. We hebben daarom nogmaals een gezamenlijk brief geschreven aan Vlaams minister van Onderwijs Smet.’

Jongste stad van Vlaanderen

Schepen De Ro wijst er op dat Vilvoorde in leeftijd de jongste stad van Vlaanderen is.

‘Naast het opvangen van deze groei hebben onze scholen ook te maken met een grote toeloop van leerlingen die in Brussel geen plaats vinden. Het is dus echt noodzakelijk dat er extra middelen van de Vlaamse overheid naar Vilvoorde komen om deze grote instroom van nieuwe leerlingen op te vangen zodat iedereen een plaats vindt in ons onderwijssysteem.’