Jong VLD maakt tienpuntenplan

De Ternatse afdeling van Jong VLD trapt het nieuwe politieke jaar op gang met een tienpuntenplan. En de jongeren sparen de kritiek op het gemeentebestuur niet.

“Het lijkt wel of onze gemeente op politiek vlak volledig is stilgevallen. We krijgen geen nieuwe ideeën meer te horen en de bestaande problemen worden al zeker niet meer opgelost”, zegt Jong VLD-voorzitter Dante Van Wilderen. “Daarom hebben wij een nieuw tienpuntenplan voorgesteld. We vinden dat het dringend tijd is voor actie in onze gemeente.”

Het eerste punt is een belastingverlaging voor bedrijven. “We moeten dringend de lokale ondernemers meer zuurstof kunnen geven. Momenteel bedraagt de bedrijfsoppervlaktebelasting 1,50 euro per vierkante meter. Dit is één van de hoogste bedragen binnen onze regio.”

Jong VLD pleit ook voor een verbetering van de verkeersinfrastructuur en een beter mobiliteitsplan. “Om te beginnen moeten er dringende herschilderingen doorgevoerd worden zodat parkingplaatsen, zebrapaden en dergelijke weer zichtbaar worden. We moeten ook voor eens en voor altijd komaf maken met slechte ideeën zoals levensgevaarlijke fietsstroken. De fietsende weggebruiker verdient een veilig fietspad. Andere zaken zoals het mobiliteitsplan en de verkeerscirculatie rond de markt moeten dringend aangepakt worden. De huidige legislatuur heeft hier jammer genoeg geen resultaten geboekt.  We hebben zeer dringend een intelligenter en beter doordacht plan nodig”, klinkt het fors.

Verder wil Jong VLD dat er meer voorrang verleend wordt aan eigen burgers bij bijvoorbeeld de inschrijvingen in de scholen en sociale woningen. De jongerenpartij pleit ook voor het snoeien in de uitgaven aan verkozen raadsleden: “We zouden een besparing van om en bij de 30.000 euro per jaar kunnen doorvoeren door de vergoedingen af te schaffen in gemeenteraadscommissies en andere overlegcomités zoals de PWA, de politieraad en dergelijke.”

Jong VLD vraagt meer ordehandhaving en meer steun voor jongereninitiatieven en lokale handel. Ook willen de jongeren dat de gemeente meer steun verleent aan evenementen die Ternat op de kaart zetten. Verder breekt Jong VLD een lans voor betaalbaar wonen en een betere dienstverlening aan de Ternatse jeugdbewegingen.