Kasteelvijver Kruikenburg krijgt biologische reiniging

Ternat gaat het overdadige organische slib in de kasteelvijver van het domein Kruikenburg op een biologische wijze reduceren.

De Belgische firma Idrabel zal achttien maanden lang de vijver behandelen met micro-organismen. Idrabel is de marktleider in de behandeling van waterpartijen en kan tientallen succesvolle projecten in binnen- en buitenland voorleggen.

Veel vijvers en waterlopen hebben te kampen met een aangroeiende sliblaag waardoor het water stagneert en de beschikbare ruimte voor het visbestand inkrimpt.

De natuurlijke afbraak van het organisch materiaal, dat onvermijdelijk in het water terechtkomt, is té gering waardoor na verloop van tijd accumulatie van slib optreedt.

Naast het ruimen van de sliblaag kun je het slib actief afbreken met behulp van micro-organismen. Het principe berust op een unieke biofixatie van nuttige en niet pathogene micro-organismen die de waterpartijen een boost geven om de natuurlijke afbraak van het organisch slib te bevorderen.

Dit proces wordt ook toegepast in slotgrachten en spiegelvijvers omdat het traditionele baggeren het aangrenzend patrimonium kan beschadigen. Bovendien is baggeren duur omwille van de transport-  en verwerkingskosten.

Het biofixatieproces maakt gebruik van verschillende speciale technieken om specifieke micro-organismen te fixeren in de talloze microscopische holtes van het poreuze en inerte dragermateriaal.

Van zodra het product in het water wordt uitgestrooid worden de pori√ęn gedeeltelijk gevuld met watermoleculen en worden de latent aanwezige micro-organismen geactiveerd.¬†De poreuze structuur van het materiaal laat toe dat deze organismen zich optimaal kunnen ontwikkelen in redelijke sterk verontreinigde milieus.