Grote opkuisactie in Ruisbroek

In Ruisbroek vindt zaterdag 22 maart andermaal een grootschalige opkuisactie ‘Ruisbroek=Proper’ plaats.

Alle deelnemers verzamelen rond 9.45 uur in het buurthuis ‘1601’ (Kerkstraat 10) of op het Gulden Bodemplein.

Rond 12 uur is de opkuisactie gedaan en kan iedereen nog iets drinken in het buurthuis ‘1601’. De opkuisactie van 22 maart wordt gecoördineerd door het wijkteam van Ruisbroek.

 Ook de jeugd van Ruisbroek levert zijn bijdrage aan de opkuisactie. De basisscholen de Wegwijzer en Jan Ruusbroec nemen op vrijdag 21 maart een aantal straten voor hun rekening en de jongerenwerking van de ‘1601’ kuist op 22 maart, in de namiddag, zowel het Stationsplein als het Kerkplein op.