Ingrijpende werken aan Makro Bergensesteenweg

Sinds deze zomer werkt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in Sint-Pieters-Leeuw aan een veiligere Bergensesteenweg (N6). De nieuwe ovonde die de terugdraaibewegingen veiliger moet maken, is ondertussen bijna klaar.

Vanaf 8 oktober wordt nog even aan de kant van de even huisnummers gewerkt om de rijweg en de fietspaden af te werken. Door een kabel die nog niet eerder verplaatst werd, konden deze werken niet uitgevoerd worden in de vooropgestelde periode.

In- en uitritten Makro worden vernieuwd

Als de werken voor de ovonde, de rijweg en het nieuwe fietspad klaar zijn, starten de werken ter hoogte van Makro. De huidige situatie zorgt voor te veel conflicten.

Vanaf 21 oktober tot het einde van november wordt hier aan gewerkt en moet uitmonden in een conflictvrij kruispunt, dat ook veilig is voor de zwakke weggebruikers.

Grotere hinder tijdens de werken

Er blijft steeds één rijstrook per rijrichting beschikbaar voor het verkeer. Alle in- en uitritten naar het parkeerterrein van Makro worden afgesloten, maar er wordt een tijdelijke toegang voorzien, iets meer in de richting van Anderlecht. Als gevolg hiervan schuift ook de bushalte iets meer op richting Anderlecht.

Aangezien er ter hoogte van de werken geen fietspad beschikbaar is voor fietsers richting Anderlecht, moeten zij op de rijweg fietsen. De maximumsnelheid wordt er verlaagd naar 30 km/uur om de veiligheid van de fietsers te waarborgen. Aan de automobilisten wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn voor de fietsers.

Omrijbewegingen via ovonde en rotonde Lotstraat

Tijdens de werken worden alle middenbermen afgesloten vanaf de nieuwe ovonde tot aan de rotonde met de Lotstraat. De toegang tot het parkeerterrein van Makro is enkel bereikbaar voor verkeer dat richting Anderlecht rijdt. Bezoekers voor Makro die vanuit Anderlecht komen, moeten even doorrijden tot aan de rotonde met de Lotstraat en daar keren.

Verkeer dat vanaf het parkeerterrein van Makro komt en richting Halle wenst te rijden, kan dit doen door terug te draaien aan de nieuwe ovonde.

Deze rijbewegingen gelden ook voor de bewoners van de omliggende straten en de bezoekers van de andere handelszaken. Ook zij kunnen de Bergensesteenweg niet meer oversteken en zullen via een ‘rechts in, rechts uit’-principe moeten rijden. Keren kan dan via de nieuwe ovonde of via de rotonde met de Lotstraat.

Vanaf december tot maart geen werken op Bergensesteenweg

Na de herinrichting van het kruispunt van de Bergensesteenweg met de in- en uitritten van Makro worden de werken even stilgelegd. De Bergensesteenweg beschikt vanaf begin december tot eind februari terug over twee rijstroken per rijrichting.

Begin maart start de laatste fase van de werken. Dan wordt het wegdeel ter hoogte van Brantano en Retif vernieuwd.