Gebouwen gesloopt voor herinrichting Ninoofsesteenweg

Langs de Ninoofsesteenweg (N8) in Roosdaal breekt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) begin volgend jaar de bestaande gebouwen af die de voorbij jaren via een onteigeningsprocedure werden verkregen. Die werken kaderen binnen de herinrichting van de gewestweg die AWV in 2016 en 2017 uitvoert. De hinder tijdens de afbraakwerken blijft beperkt.

Op maandag 21 december kregen de omwonenden door een fout de informatie over het verkeerde project in de bus. Wegen en Verkeer verontschuldigt zich hiervoor en bezorgt de inwoners zo snel mogelijk de juiste folder over het project van de Ninoofsesteenweg.

Van zodra de afbraakwerken afgerond zijn, kunnen de nutsmaatschappijen in het voorjaar van 2016 hun werken aanvatten. In de loop van 2016 start Wegen en Verkeer met de eigenlijke herinrichting.

De werken duren ongeveer anderhalf jaar. Het project moet de verkeersdoorstroming en de veiligheid van alle weggebruikers op de Ninoofsesteenweg (N8) verbeteren.

Herinrichting van Ramerstraat tot Poelkveldstraat

N8_151028_ninoofsesteenweg_herinrichting_kruispunten-01De herinrichting gebeurt vanaf het kruispunt met de Ramerstraat en Daalbeekstraat tot de grens met het grondgebied van Ninove (ter hoogte van Poelkveldstraat). In deze zone vernieuwt Wegen en Verkeer de weginfrastructuur over een afstand van ongeveer 2 km.

De herinrichting bestaat uit de vernieuwing van het wegdek en de aanleg van een middenberm, twee ovondes (keerpunten), een rotonde en vrijliggende fietspaden over de hele lengte van de werkzone. Na de herinrichting blijven de huidige twee rijstroken in elke rijrichting behouden.

Belangrijk hierbij is het veiliger maken van de kruispunten ter hoogte van Omer De Vidtslaan en Koning Albertstraat en van Tombergstraat en Tenzuivenenstraat. De twee kruispunten worden verbeterd door onder meer afslagstroken aan te leggen voor het verkeer dat de zijstraten wil inrijden.

Het verkeer dat links de steenweg afslaat, zal een aparte ‘groenfase’ krijgen wat betekent dat ze dus niet gelijktijdig groen licht krijgen met het tegenliggend verkeer. Op die manier verlagen we ook het risico op kopstaartaanrijdingen.

Gescheiden riolering

Ook het rioleringsstelsel onder de Ninoofsesteenweg wordt door Wegen en Verkeer omgevormd tot een gescheiden rioleringsstelsel voor regenwater en afvalwater.

De gemeente Roosdaal maakt gebruik van de werken aan de gewestweg om ook de rioleringen in de zijstraten van de kruispunten te vernieuwen.