Roosdaalse huizen en hoven in boekvorm

De Roosdaalse erfgoedvereniging Rausa en het Davidsfonds afdeling Roosdaal brachten ter gelegenheid van de jaarlijkse boekenbeurs in de schoollokalen van Triangel Pamel het boek ‘Huizen en hoven’ uit.

Het gaat om een bundeling van tien artikelen van heemkundige Gerard Van Herreweghen, de ereburger van Roosdaal die bijna vier jaar geleden stierf, voorzien van commentaar, vernieuwde kaarten en talrijke foto’s in kleur.

In 2014 is het honderd jaar geleden dat Gerard Van Herreweghen werd geboren.

‘We willen de komende jaren het hele oeuvre van Van Herreweghen digitaal archiveren’, zegt Walter Evenepoel van Rausa.

Het boek, formaat 297 x 210 mm, kan voor 20 euro worden besteld via rekening BE18 7341 6100 6265 van Nor Van Mello (verzendkosten niet inbegrepen).

Een tweede deel van ‘Huizen en hoven’ verschijnt eind 2014, als afsluiter van het herdenkingsjaar.

2013-11-01 Davidsfonds Roosdaal 010a