Brandweerzone gaat op zoek naar nieuwe dispatchers

Bij brandweerzone Vlaams-Brabant West gaan ze dit najaar op zoek naar nieuwe dispatchers voor de brandweerpost van Asse. De dispatchers staan in voor de behandeling van de noodoproepen en sturen de brandweerploegen ter plaatse aan.

Een dispatcher bij de brandweer beheert de oproepen die hij ontvangt van de noodcentrale 112 en stuurt de brandweermiddelen aan. Vanuit de provinciale brandweerdispatching in de brandweerkazerne van Asse worden niet enkel de negen posten van brandweerzone Vlaams-Brabant West aangestuurd, maar ook de zone Oost Vlaams-Brabant. Goed voor in totaal zeventien brandweerposten die samen instaan voor de bescherming van 65 gemeenten.

“Voor onze dienst in de kazerne van Asse gaan we nu op zoek naar nieuwe dispatchers”, zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweerzone. De dispatchers beheren de noodoproepen die ze ontvangen van de noodcentrale 112 en sturen de brandweerploegen ter plaatse aan. “De laatste tijd waren er enkele pensioneringen of schoven de dispatchers door naar het operationele kader. Het is dus tijd voor nieuw bloed. Om niet in de problemen te komen, leggen we nu een werfreserve aan. Al zullen er ook vijf dispatchers meteen in dienst genomen worden.”

Een dispatcher bij de brandweer draait een dienst van twaalf uur samen met een vijftal collega’s. Dat kan zowel een dag-, nacht- of weekendshift zijn. “Wie wil deelnemen moet verplicht deelnemen aan een van de infosessies op 11 of 14 september om 19 uur in het zonehuis van de brandweer in Liedekerke. Die zijn zeer belangrijk want daar zal al veel uitleg gegeven worden zodat de geïnteresseerden al een beter beeld over de functie krijgen.”

Nadien volgen nog drie praktische proeven om de ranking op de werfreservelijst te bepalen. “Het is nog koffiedik kijken, maar we hopen dat we veel respons krijgen”, zegt Alain Habils. “Tot op heden hebben we geen probleem gehad om mensen te vinden voor de dispatch maar we horen natuurlijk ook de noodkreten vanuit andere noodcentrales.”

Voor het operationele kader vindt de brandweerzone voorlopig nog voldoende personeel. “Al is het voor de vrijwillige brandweer wel een probleem aan het worden. Gelukkig was onze laatste wervingscampagne hiervoor een groot succes met meer dan honderd kandidaten. Bij de beroepsbrandweer is er geen probleem. Maar sowieso zou het leuk zijn mochten er extra vrouwen meedoen aan de proeven want dat is een doelgroep die we voorlopig moeilijk kunnen bereiken.”

Meer info: https://vlaamsbrabantwest.be/jobs/

Topartikels bij Goeiedag.be