Besturen keuren motie goed voor billijke spreiding vluchten: “350 vliegtuigen per 24 uur boven ons hoofd is onaanvaardbaar”

De gemeentebesturen van Meise, Grimbergen, Vilvoorde, Wemmel en Machelen vragen in een motie dat de federale regering bijkomende scenario’s laat onderzoeken voor een systematische verdeling van de geluidsoverlast en de frequentie van de vluchten op Brussels Airport in Zaventem. Momenteel is er sprake van een concentratie van vluchten boven de Noordrand.

De vijf gemeenten bekwamen in 2018 al een vonnis van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank waarin de rechter het bevel gaf om de verschuivingen van vliegtuigen vanuit Brussel en de Oostrand naar de Noordrand terug te draaien en een nieuwe verdeling uit te werken.

“We zijn meer dan vier jaar verder en er is nog niets verbeterd in de door de rechtbank opgelegde zin”, zegt Grimbergs burgemeester Bart Laeremans (Vernieuwing). “Er werden door de Belgische Staat wel al zo’n 2 miljoen euro aan dwangsommen betaald aan de gemeenten in de Noordrand omwille van de niet-naleving van het vonnis.”

Maar het gaat niet om het geld, wel om de gezondheid van de inwoners van de Noordrand en de leefbaarheid van de regio. “In totaal werden door het aangestelde studiebureau Envisa negen scenario’s naar voren geschoven. De meeste scenario’s houden een bijkomende verschuiving van overlast in van Brussel naar Vlaanderen. Geen enkel scenario gaat uit van een systematische verdeling van de hinder of van een verdeling op basis van correcte windcriteria en de bestemming van de vliegtuigen, zodat de hinder op een objectiveerbare wijze wordt verdeeld over de diverse zones rond de luchthaven.”

In het scenario, dat volgens de Franstalige pers het meeste kans maakt, zouden volgens de besturen alle opstijgende vliegtuigen vanaf de luchthaven worden geconcentreerd boven Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel. “Dit zou neerkomen op zo’n 350 vliegtuigen per 24 uur, dag en nacht, week en weekend. Dat is onaanvaardbaar.”

De gemeentebesturen vragen aan de Vlaamse en federale regering om in het kader van hun beleid rond de luchthaven Brussel-Nationaal de voorstellen die werden uitgewerkt door de Vlaams-Brabantse actiegroepen in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu in overweging te nemen en grondig te onderzoeken. “Zij moeten alles in het werk stellen om tot een redelijke spreiding van de vluchten te komen. Vliegtuigen moeten ook zoveel mogelijk tegen de wind in vliegen en zoveel mogelijk rechtstreeks zouden vliegen naar hun bestemming, zonder overbodige omwegen.”

Als de federale regering geen actie onderneemt, dan is het volgens de gemeenten ook duidelijk dat ze opnieuw naar de rechtbank zullen stappen om hun rechten op een eerlijke spreiding van de vluchten af te dwingen. Het onderzoeken van de bijkomende scenario’s is ook belangrijk in het kader van de beslissing over de nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven die de Vlaamse overheid binnen afzienbare tijd dient te nemen, gelet op het feit dat de bestaande vergunning op 8 juli 2024 afloopt.

Oppositiepartij Open VLD Grimbergen onthield zich. De liberalen kunnen niet akkoord gaan met de passage in de motie waarbij een petitie van de Bond Beter Leefmilieu (BBL) is opgenomen waarin gesproken wordt over een beperking of zelfs verbod op nachtvluchten en een beperking van het totale aantal vliegbewegingen. “Wij vragen dat er in de motie ook een degelijk economisch statement wordt gemaakt want de werkzekerheid en groei van onze bedrijven staat ook op het spel”, klinkt het.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise