PZ AMOW: Verdubbeling van aantal zwaargewonden bij ongevallen in 2021

Commissaris-perswoordvoerder van de PZ AMOWv Fred Scrayen kon de cijfers kenbaar maken van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel in de zone in 2021. “Dat jaar waren er in totaal 136 verkeersongevallen waarbij slachtoffers vielen met lichamelijk letsels. Op zich is dit een lichte daling tegenover 2020. Toen waren er in totaal 139.

Minder positief echter is het aantal zwaar- en lichtgewonden. Het aantal lichtgewonden kent een lichte stijging, van 148 naar 155. Onrustwekkender zijn het aantal zwaargewonden. In 2020 waren dat er in totaal 8 maar in 2021 telden we er 15. Bijna een verdubbeling dus!

Als we bij die cijfers die waar fietsers bij betrokken zijn onder ogen nemen dan zijn er dat 48 op 172 of zo maar eventjes 28%. Daarbij 4 zwaargewonden en 44 lichtgewonden.

In Merchtem waren er in 2020 20 lichtgewonden bij een ongeval, in 2021 stopte de teller op 32. Ook het aantal zwaargewonden nam toe of van 1 in 2020 naar 4 in 2021. Net zoals het jaar daarvoor viel er in 2021 één dodelijk slachtoffer te betreuren.

In buurgemeente Opwijk was er een daling. Het aantal zwaargewonden steeg wel licht of van 1 naar 2. Het aantal lichtgewonden bleef gelijk (18). In 2021 viel er geen dodelijk slachteroffer.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk