Malafide dak- en gevelreinigers aan het werk

Er gaan momenteel malafide dak- en gevelreinigers rond in de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. De politie waarschuwt dan ook om nooit in te gaan op hun voorstel om een demonstratie te geven. Het fenomeen van malafide dak- en gevelwerkers is natuurlijk niet nieuw, eerder kregen ook andere gemeenten hier al mee te maken. Maar nu lijkt er een bende neergestreken te zijn in de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk en Wemmel. De lokale politiezone AMOW waarschuwt dan ook om nooit in te gaan op hun voorstellen.

“We krijgen meldingen dat er malafide dak- en gevelreinigers rondtrekken in onze zone. Ze komen
deur aan deur met het voorstel om uw dak, gevel of oprit te reinigen met producten die ze zelf
samenstellen. Wat ze er echter niet bij zeggen, is dat zij hier geen toestemming voor hebben van de
gemeente en dat deze producten eigenlijk schadelijk zijn. Bij een gratis demonstratie laten ze zien
hoe goed hun producten werken, maar eigenlijk beschadigen ze uw dak, gevel of oprit en zijn die
producten ook nog eens gevaarlijk voor mensen. Opletten geblazen dus”, aldus de lokale politie.

Hoe gaan ze te werk?

“Ze bellen aan en geven zich uit voor dak- en gevelreinigers, maar kunnen geen leurderskaart laten
zien. Met een zelfgemaakte en professioneel uitziende folder proberen ze u te overtuigen om beroep
te doen op hun diensten. Ze willen zelfs een demonstratie doen op een deel van uw dak, gevel op
oprit om aan te tonen hoe goed hun producten wel niet werken. Op het eerste zicht lijken die
producten hun werk te doen waardoor het aanlokkelijk wordt om die mensen in te huren, maar niets
is minder waar. Deze producten beschadigen de materialen waar ze mee in contact komen omdat
het zeer bijtende producten zijn die niet goedgekeurd zijn. Het houdt ook een risico in voor uw
gezondheid, want als u in contact komt met deze producten of u ademt ze in, kan u lichamelijk letsel
oplopen. Wanneer de prijzen ter sprake komen, geven ze geen officiële prijzen en kan u ook geen
schriftelijke offerte krijgen voor het uit te voeren werk. Om u te proberen overtuigen, geven ze zelfs
korting aan de “snelle beslissers”. Na hun werk krijgt u geen factuur en vragen ze om contant te
betalen, waardoor u dus geen bankgegevens van hen hebt. Dat maakt het ook moeilijker om hen te
identificeren wanneer u eventueel klacht zou indienen.”

“Vraag altijd om een schriftelijke offerte en de leurderskaart. Erkende dak- en gevelreinigers zullen
altijd een leurderskaart kunnen voorleggen, maar zullen ook niet zelf hun diensten komen
aanbieden. Heeft u het vermoeden dat het gaat om malafide dak- en gevelreinigers? Neem dan
onmiddellijk contact op met onze dispatching op het nummer 02 452 50 05 (tussen 07u00 en 22u00)
of het noodnummer 112 of 101. Noteer de gegevens van het voertuig (nummerplaat + nationaliteit,
kleur, model,…) waarmee ze zich verplaatsen en hou ook de folder bij moest u deze gekregen
hebben, zodat we daar eventueel nuttige informatie uit kunnen halen. Zou u ze toch een kleine
demonstratie laten uitvoeren, weet dan dat uw dak, gevel of oprit beschadigd kan raken door de
producten die ze gebruiken. Ook voor u houdt dit een risico in. Bij aanraking of inhalering van deze
producten, kan u lichamelijke letsels oplopen. Voor de problematiek van het reinigen van
asbesthoudende daken, neemt u best contact op met de milieudienst van uw gemeente.”

Topartikels bij Goeiedag.be