Leefbare Noordrand roept op: “Zet plannen nieuwe gascentrale definitief stop”

Nu de federale overheid beslist heeft om de subsidies voor de bouw van een nieuwe gascentrale niet toe te kennen aan het project in Vilvoorde, roept de burgerbeweging Leefbare Noordrand ENGIE-Electrabel op om de plannen definitief op te bergen.

“Met deze beslissing erkent de federale overheid dat de nieuwe fossiele gascentrale in Vilvoorde niet langer past binnen haar bevoorradingsplannen en niet noodzakelijk is met verlenging van de kernuitstap tot 2035, en dat betere – hernieuwbare – alternatieven voorhanden zijn”, zegt Bart Leeman van Leefbare Noordrand.

Leefbare Noordrand juicht de koerswijziging van de federale overheid toe en vooral haar beslissing om versneld te willen inzetten op windenergie. “Door haar voornemen om de luchtvaartrestricties af te bouwen, maakt de federale overheid de weg vrij voor een duurzame toekomst, na meer dan 60 jaar fossiele energieproductie op de site. Met de aanwezige hoogspanningslijnen is de site van Vilvoorde één van de meest geschikte locaties om windturbines te bouwen volgens de windkaarten van Vlaanderen. Op een afstand van meer dan 6 km van de luchthaven was het absurd dat de luchtvaartautoriteit Skeyes dit voorheen onmogelijk maakte.”

Windmolens worden nog volgens de burgerbeweging almaar efficiënter en bieden de beste garantie voor goedkope energie, gezonde lucht en een beter klimaat in de toekomst. “Vilvoorde is al lang niet meer die oude industriestad uit het verleden en vandaag kunnen we de omslag maken naar een duurzame herbestemming van deze site. Nu het zover is, belet niets meer de Stad Vilvoorde om werk te maken van deze herbestemming in het kader van het ruimtelijk uitvoeringsplan Asiat-Darse en voldoende ruimte te reserveren voor duurzame energieproductie, naast natuur en recreatie.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise