Positieve sluikstortbalans: een kwart minder sluikstorten in 2021.

Intercommunales Incovo en Interza voeren sinds 5 jaar in samenspraak met de gemeenten en Mooimakers een doorgedreven sluikstortbeleid. Alle cijfers rond sluikstort worden systematisch bijgehouden zodat elk jaar de resultaten van het beleid geëvalueerd kunnen worden.

Het rapport voor 2021 is alvast erg gunstig. Na een moeilijk Corona-jaar 2020 is er in 2021 opnieuw sprake van een flinke daling van de hoeveelheid sluikstorten op gemeentelijk domein. Zowel bij Incovo als bij Interza wordt over twee jaar een daling met 25 % genoteerd. Vergeleken met 2020 is de daling zelfs nog groter.

“Dat betekent niet dat we op onze lauweren willen rusten”, geven voorzitters Eddy Vranckaert (Incovo) en Marleen Ral (Interza) aan. “Zonder doorgedreven beleid, gaan de sluikstorten onvermijdelijk weer stijgen. De druk blijft erg groot, zeker rond de industrieterreinen, autosnelwegen en de grensgemeentes aan het Brussels gewest.”

Interza en Incovo werken ook met de gemeenten samen rond het beheer van de afvalbakjes. Ook daar blijkt er goed nieuws. Nooit eerder werd er zoveel afval via de bakjes ingezameld als in 2021. Tegelijk daalde het “misbruik” van de afvalbakjes waarbij afval van thuis in of naast de bakjes werd gedropt.

Vorig jaar kwamen er bij de beide intercommunales maar liefst 430 zwerfvuilvrijwilligers of propere burgers bij. “Het engagement om mee te werken aan een propere gemeente is enorm. Nooit eerder waren  er zo veel vrijwilligers. Het gaat zowel om jonge gezinnen als oudere inwoners, zowel lokale mensen als mensen die nieuw in de gemeente komen wonen. Ook scholen, verenigingen en bedrijven doen mee.”

Door de inzet van alle vrijwilligers samen werden in 2021 niet minder dan 5219 zakken zwerfvuil verzameld. Dat zijn samen honderdduizenden wikkeltjes, blikjes, doosjes en peukjes die niet langer op de grond liggen. “Een enorme inspanning,” vinden Marleen Ral en Eddy Vranckaert, “We zijn er de vrijwilligers ontzettend dankbaar voor. Het legt meteen ook de lat hoog voor de intercommunales en gemeenten: wij willen niet achterblijven bij de enorme inspanningen van de vrijwilligers. Dit jaar steken we dus nog een tandje bij.”

Die extra inspanning gebeurt door de aankoop van zes bijkomende sluikstortcamera’s. Deze extra camera’s zullen de kans op betrappen nog verhogen. Vorig jaar deden Incovo en Interza samen meer dan 300 vaststellingen rond daders van sluikstorten. Er werden voor tienduizenden euro’s aan boetes en schadevergoedingen uitgeschreven. Ieder jaar stijgt dit bedrag, ook omdat de specialisten bij Incovo en Interza steeds meer bedreven worden in het betrappen van de daders.

Vanaf 2022 voegt ook de gemeente Grimbergen zich bij het sluikstortbeleid van Incovo aan. “Het is positief dat we op die manier over de gemeentegrenzen heen een uniform beleid kunnen uitvoeren. Dit zal de kracht ervan nog versterken,” concludeert Eddy Vranckaert.

Topartikels bij Goeiedag.be