Overvloedige regenval van 14 t.e.m. 16 juli 2021 als ramp beschouwd

In het Belgisch Staatsblad van 27.12.2021 is het besluit van de Vlaamse Regering van 21.12.2021 verschenen waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 14 tot en met 16 juli 2021 als een ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van die ramp wordt afgebakend.

Asse en verschillende andere gemeenten in de regio zijn opgenomen in de geografische uitgestrektheid van deze ramp.

Dit betekent dat voor schade die werd geleden naar aanleiding van de regenval van 14 tot 16 juli 2021, je een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Je kan een aanvraag indienen tot en met 31 maart 2022.

Dit doe je bij voorkeur via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier. Bovendien ben je er zeker van dat je aanvraag tijdig, correct en volledig werd ingediend.

Indien je verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, kan je de aanvraagformulieren downloaden via de website. De ingevulde formulieren kan je bezorgen aan het Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of sturen naar het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds, Havenlaan 88 bus 100 te 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen krijg je via het nummer 02 553 50 10 of via rampenfonds@vlaanderen.be.

Topartikels bij Goeiedag.be