Merchtem stuurt meerjarenplanning bij – deel 2

Dat de coalitie van LVB en CD&V-plus kiest voor een ambitieuze bijsturing van haar meerjarenplanning liet ze al eerder verstaan. Dat is ook zo in deel twee.

Werven zijn momenteel legio in de gemeente. “We gaan de komende jaren verder met het verfraaien en vergroenen van ons openbaar domein”, aldus schepen van Openbare Werken Steven Elpers. “Volgend jaar wordt de Spiegellaan heraangelegd en in Peizegem komt een extra waterzuiveringsstation. Als dat laatste operationeel is, dan zal de vuilvracht van 1.540 inwoners bijkomend worden aangesloten op een waterzuiveringsstation en hierdoor dus niet meer in een openbare waterloop terecht komen”

“We hebben stevig geïnvesteerd in materiaal voor de gemeentelijke loods. Tegen het einde van de legislatuur moet er een nieuwe loods gebouwd zijn voor onze technische dienst,” besluit Elpers.

“In het voorjaar zou het mobiliteitsplan moeten landen en kunnen we starten met het fysiek uitwerken van het meerjarenplan. We voorzien hiervoor jaarlijks 50 000 euro om structurele ingrepen te kunnen uitvoeren zoals momenteel aan de Tuinbouwschool en basisschool Sint-Donatus. Het jaarlijks budget op voor de aanleg van voet -en fietspaden gaat omhoog tot 200.000 euro.”, vertelt schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Lien Casier. Met dat bedrag zal het fietspad van de Mieregemstraat en Stationsstraat heraangelegd worden en komt er een nieuw fietspad in de Koning Leopold IIIstraat.

“We kiezen voor een dorp op mensenmaat. Om de ongebreidelde hoogbouw tegen te gaan, maken we werk van ruimtelijke uitvoeringsplannen. De eerste, het centrum van Merchtem, zal begin volgend jaar worden goedgekeurd. De tweede is intussen opgestart. Hogere bebouwing zal nog kunnen rond pleinen, maar minder in de straten Er zijn ook een vijftigtal panden geselecteerd met een zekere erfgoedwaarde in ons centrum,” aldus Casier.

Ook het centrum van Peizegem zal er anders uitzien binnen enkele jaren. “Het kerkplein  wordt grondig aangepakt: heraanleg, veiliger maken van de schoolomgeving en de ontharding en vergroening van het plein met behoud van parkeermogelijkheden.”

“Merchtem zet ook in op het bevragen van de ‘stille meerderheid’. Dat doen we via online bevragingen van een geloot panel van zo’n 350 Merchtemnaren”, zegt schepen van Communicatie en Digitalisering Toon Luypaert.

 “In sportinfrastructuur is er ook al fors geïnvesteerd. De komende jaren wordt de Finse piste heraangelegd en zal ook het kleine voetbalveld worden aangepakt. Er staan ook nog twee sportkooien op de planning. De site van het sportcomplex wordt uitgebreid en dat is broodnodig, aangezien het complex nu uit zijn voegen barst. De hiervoor benodigde landbouwgrond wordt gecompenseerd met woonuitbreidingsgebied, zodat er netto geen landbouwgrond verloren gaat.”, vertelt Luypaert.

“Ons verenigingsleven geven we een extra boost door de subsidiebedragen op te trekken. Tot slot voorzien we zo’n 270.000 euro voor de studie en ontwerp van een polyvalente ruimte, jeugdhuis en kunstenacademie. Deze zal zich situeren aan de site aan de bibliotheek en politiekantoor. De werken moeten deze legislatuur al van start gaan.”, besluit Luypaert.

“Er zijn verschillende natuurprojecten lopende in Merchtem, denk maar aan Brussegembos.”, vertelt burgemeester Mast. “We hebben op Terlinden ook verschillende waterzieke gronden aangekocht, die ideaal zijn om te gaan bebossen. Dat gaan we de komende jaren dan ook doen en met een beetje geluk hebben we tegen het eind van de legislatuur één boom geplant voor elke Merchtemnaar,” weet burgemeester Mast.

“Brussegem moet dan weer een beetje verkeersveiliger worden door het fietspad dat zal worden aangelegd in de Bollestraat. Het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg en Linthout zal ook worden aangepakt. Zo zullen er verkeerslichten, voorsorteerstroken en veilige fietsoversteken komen.”

“Tenslotte blijven we inzetten op de veiligheid in Merchtem”, De wijkpolitie krijgt in het aangekochte herenhuis in de Bogaerdstraat een nieuwe thuis. Een bewuste keuze, anders moest de Wijkwerking mee verhuizen naar het nieuwe politiecommissariaat in Asse. Een actieve wijkpolitie aanwezig in onze verschillende dorpscentra, gekoppeld aan de verhoogde inzet van onze gediplomeerde gemeenschapswachten, zal zorgen voor een veiliger Merchtem,” besluit burgemeester Mast.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk