Grote controle op Lijnbussen

De lokale politiezone TARL voerde op 26 maart in samenwerking met de vervoersmaatschappij De Lijn een controle uit op verschillende lijnen. De resultaten ervan raakten nu pas bekend.

In Affligem werd er gecontroleerd op de lijnen 214 en 625 ter hoogte van het kruispunt Brusselbaan en Schaapschuur. In totaal werden 192 reizigers onderworpen aan een controle. Er werden veertien processen-verbaal voor rijden zonder geldig vervoersbewijs opgesteld. Twee personen werden geverbaliseerd voor het bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. Een man uit Nigeria werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. 

In Roosdaal werden 121 reizigers op acht bussen gecontroleerd op de lijnen 127, 128 en 625. Er werden dertien processen-verbaal inzake rijden zonder geldig vervoersbewijs opgesteld. Vier personen werden geverbaliseerd voor bezit van een gebruikershoeveelheid cannabis. 
Daarnaast werden twee personen betrapt op het opgeven van een valse naam. Drie personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. Ook een persoon zonder mondmasker werd geverbaliseerd.

Topartikels editie Ninove-Dender