Rode Kruis-Vlaanderen zoekt crisisvrijwilligers voor sneltestcentra

Rode Kruis-Vlaanderen is op zoek naar crisisvrijwilligers om de sneltestcentra voor het onderwijs op te starten en te bemannen. Iedereen die zich tijdelijk wil engageren kan zich aanmelden via www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger

De nood aan mensen die het Rode Kruis tijdens deze coronaperiode tijdelijk als vrijwilliger willen ondersteunen blijft hoog. Dat heeft te maken met noden op verschillende fronten. Enerzijds is het Rode Kruis samen met het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) volop bezig met het uitrollen van een 60-tal sneltestcentra over heel Vlaanderen waar leerlingen en onderwijspersoneel zich kunnen laten testen.

Anderzijds staan verschillende zorginstellingen nog steeds onder de druk personeelsleden die uitvallen door ziekte, quarantaine en vermoeidheid of door de vastgestelde coronabesmettingen onder bewoners.  Vooral voor het opstarten en bemannen van de sneltestcentra is er nu nood aan crisisvrijwilligers.

Rode Kruis-Vlaanderen zette, vorig jaar reeds, het crisisvrijwilligerplatform op waar kandidaat-vrijwilligers zich kunnen op aanmelden.  

Crisisvrijwilligers voor sneltesten in het onderwijs.

Met het opzetten van centra voor het uitvoeren van sneltesten kunnen besmettingsclusters en superverspreiders in het onderwijs snel in kaart worden gebracht. Voor deze testcentra zijn heel wat vrijwilligers nodig omdat de testcentra bijna allemaal 7 dagen op 7 actief zijn en er steeds minimum 3 Rode Kruisvrijwilligers nodig zijn om alles vlot te laten verlopen. 

Wat doen de Rode Kruisvrijwilligers in de sneltestcentra? 1 vrijwilliger doet het onthaal (controle op dragen van mondmasker, houden van afstand en registeren van de aanwezigheid) 1 vrijwilliger neemt de test af bij de leerlingen en/of onderwijspersoneel 1 vrijwilliger leest het resultaat af en geeft dit door aan het betrokken CLB. Kandidaat-vrijwilligers kunnen zich aanmelden op www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger.

Na registratie wordt gevraagd om een e-learning module te volgen. Deze e-learning is een verplichte opleiding.  Op dit ogenblik hebben al zo’n 1.350-tal vrijwilligers deze opleiding gevolgd. De vrijwilligers die effectief testafnames doen volgen nog een extra praktijkopleiding gegeven door een arts of verpleegkundige.  

Topartikels bij Goeiedag.be