Schade na brand in SBS Kinderkoppen te groot: 150 kleuters krijgen tijdelijk elders onderdak

In de stedelijke basisschool ‘Kinderkoppen’ hebben het schoolteam, de stadsdiensten en een gespecialiseerde firma alles in het werk gesteld zodat de school vandaag voor de meeste kinderen normaal open kon gaan. Na de brand die er in de school woedde in de nacht van 13 op 14 februari, was er veel rook- en waterschade ontstaan. Gewoon wat poetsen bleek onvoldoende.

Directeur Marc Verpuylt: “Het lokaal waar de brand woedde ligt centraal in wat iedereen kent als de kleuterblok. Op zich kunnen we het zonder dat lokaal wel voor een tijdje doen, maar door de rookontwikkeling en door het blussen van het vuur zijn de gangen van dat gebouw, de refter, de kleuterklassen en de turnzaal aangetast door water en rook. Een beetje poetsen zou niet volstaan.”

Schepen van Onderwijs Jo De Ro (Open VLD): “Van zodra het gebouw door het parket werd vrijgegeven zijn we met de verzekering, stadsdiensten en het schoolteam aan de slag gegaan. Donderdag werd een gespecialiseerde firma aangesteld die eerst de refter en gangen zal reinigen en ontdoen van alle roetdeeltjes zodat de lagere school maandag kan opstarten, nadien komen de kleuterklassen, de turnzaal en het lokaal waar de brand werd aangestoken aan de beurt. Het aanstellen van een gespecialiseerde firma moet het schoolteam en de ouders de verzekering geven dat alle sporen van de brand definitief werden verwijderd. Binnen 3 weken moeten alle werken achter de rug zijn. Het prijskaartje is niet min : 44.000 euro waar de verzekering maar een deel van dekt.”

“Uiteraard hebben de werken impact op de werking van ons kleuteronderwijs”, gaat de directeur verder. “Aangezien we een grote school zijn met meer dan 150 kleuters, is een oplossing niet zo eenvoudig. Het meest bezorgd waren we over schooltijd die zou verloren gaan voor de kinderen van de derde kleuterklas. Voor hen is het een cruciale periode met het oog op de voorbereiding van het eerste leerjaar.”

“Daarom hebben we met alle stadsdiensten naar oplossingen gezocht”, licht schepen De Ro de inspanningen toe. “Het buurthuis van Kassei wordt door het zorgbedrijf ter beschikking gesteld zodat de derde kleuterklassen toch deels echt naar school kunnen gaan en in het Ruiterijcomplex in het domein Drie Fonteinen wordt er voor de andere kleuters opvang voorzien. Alle materialen in de klassen dienen te worden gereinigd en kunnen niet gebruikt worden. Onze Dienst Jeugd voorziet allerlei spelmateriaal om op beide locaties de kleuters op een leuke manier bezig te houden, daarnaast doneren de andere stedelijke scholen het nodige educatief materiaal zodat ook op dat terrein de kleuters onmiddellijk kunnen starten maandag. Voor het turnen worden bussen ingelegd om de kinderen van de ganse school op andere plaatsen in de stad, te laten bewegen.”

De directeur bedankt tenslotte iedereen die zijn school ter hulp schoot. “In de eerste plaats de brandweer. Zonder hun snelle interventie was de school in de as opgegaan. Maar ook de stadsdiensten en mijn ganse ploeg hebben ongelofelijk veel werk gedaan. De ouders mogen ervan op aan: wij zullen klaar staan voor onze kinderen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise