RUP Centrum zal toekomst Merchtem mee bepalen

Hoe straten en pleinen, bebouwing en groenzones er in de toekomst zullen uitzien wordt in grote mate bepaald door RUPs, ruimtelijke uitvoeringsplannen. Die worden ontworpen door een studiebureau, voorgelegd aan de bevolking en tenslotte, in verschillende stappen, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Momenteel wordt in Merchtem werk gemaakt van een RUP voor het centrum van de gemeente. Dat bevat, naast heel wat belangrijke gebouwen (gemeentehuis, kerk, school, …) verschillende pleinen, woonbuurten, handelszones, een groene zone (rond de kerkvijver) en de vallei van de Grote Molenbeek. Bovendien wordt het centrum doorsneden door twee belangrijke gewestwegen (Brusselse- en Wolvertemsesteenweg).

In het RUP voor het centrum moeten dus verschillende functies verzoend worden: handel, wonen, (groene) recreatie, mobiliteit, … Om het met een oude reclameslogan te zeggen: Dat is geen klein bier!

Om de bevolking te raadplegen moesten nieuwe wegen bewandeld worden. En dat kunnen we heel letterlijk nemen: in plaats van een traditionele inspraakvergadering koos het schepencollege voor een wandeling door het centrum. Negen panelen geven uitleg bij het voorontwerp en bieden de burgers de mogelijkheid om zijn of haar stem te laten horen over deze plannen.

Burgemeester Maarten Mast: “Eigenlijk waren de fysieke inspraakmomenten volledig uitgewerkt en voorzien in november maar die hebben we uit voorzorg toch geschrapt. Achteraf gezien gelukkig want ze zouden tijdens de piek van de twee golf hebben plaatsgevonden. Om toch zo veel en zo goed mogelijk in dialoog te gaan met alle betrokkenen, organiseert het gemeentebestuur van 1 januari t.e.m. 7 februari een interactieve wandeling doorheen het plangebied in Merchtem centrum. Op 9 verschillende locaties worden panelen geplaatst die telkens een bepaald thema behandelen.”

Schepen Lien Casier: “Op deze panelen wordt meer uitleg gegeven over het voorontwerp en wordt jouw mening gevraagd over zeer verschillende zaken die rechtstreeks verband houden met het RUP, zoals bouwvoorschriften, maar ook andere zaken die ermee samenhangen zoals verkeersveiligheid of parkeren. Dat laatste heeft ook te maken met het nieuwe mobiliteitsplan dat ondertussen in opmaak is. Daarvoor wordt pas op een later tijdsstip meer inspraak georganiseerd omdat het mobiliteitsplan de hele gemeente omvat en het te complex zou worden. Echter willen we toch al graag de Merchtemnaar zijn mening kennen over enkele thema’s zoals bewonerskaarten, 30min parking, enz…”

GOEIEDAG brengt in zijn nummer van 13 januari verslag uit over de plannen van de ontwerper. Die zijn nog verre van definitief en wachten op de inbreng van de bewoners.

Starten met de wandeling doe je bij paneel 1 in de hoek van de Markt (aan snackbar Metro).

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk