Procureurs des Konings: gerechtelijke sancties om maatregelen af te dwingen

In een gezamenlijke boodschap wijzen de Procureurs des Konings op de ernst van de situatie i.v.m. het coronavirus. Zij benadrukken dat de ministeriële besluiten strikt moeten nageleefd worden in het belang van de volksgezondheid. Wie zich niet houdt aan de beperkingen opgelegd door deze ministeriële besluiten loopt bij vaststelling het risico op een bestuurlijke (bijvoorbeeld sluiting van een horecazaak of winkel) of gerechtelijke sanctie (boete, gevangenisstraf).

Wanneer herhaalde of ernstige inbreuken worden vastgesteld zal er door de lokale politie een proces-verbaal worden opgesteld .

Ook zij die het politieoptreden ernstig bemoeilijken en eveneens blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven, riskeren sancties. Ook lastens hen zal er een proces-verbaal worden opgesteld.

De betrokkenen zullen verhoord worden door de lokale politie. Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken. Dit gevolg kan bestaan in een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank.

“We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht. We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot (tijdelijke) sluiting over te gaan. Desalniettemin zal ook het parket haar verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben” schrijven de Procureurs des Konings.

Topartikels bij Goeiedag.be