Fusie tussen KFC Wambeek en KSKL Ternat

Na een lange en grondige gespreks- en studieronde besloten de bestuursleden van zowel KFC Wambeek als KSKL Ternat eerder deze week om de knoop door te hakken en de voorbereidingen voor het voetbalseizoen 2019-2020 samen aan te vatten. Beide clubs vloeien samen tot één moderne voetbalclub die een plaats biedt aan iedereen met een voetbalwens in de gemeente Ternat.

Vanaf volgend seizoen zal er dus in Wambeek en Ternat gevoetbald worden onder de naam KFC Wambeek Ternat – met als slogan “Voetbal voor iedereen van hier”. Uit een gezamenlijk analyse door de bestuursleden is gebleken dat beide clubs door samen te vloeien hun sterktes veel meer kunnen uitspelen en hun zwaktes kunnen elimineren.

Jos Donvil, voorzitter van KFC Wambeek: “De nieuwe club legt de focus op jeugdopleiding en wil er zo voor zorgen dat onze spelers via de best mogelijke opleiding kunnen doorstromen naar de eerste ploeg. Door deze fusie kunnen we de concurrentie aan met de ons omliggende ploegen die voetbal op een hoger niveau aanbieden dan wijzelf.”

Paul Van der Putten, voorzitter van KSKL Ternat: “Doordat de jeugdopleiding van de fusieploeg volledig gelokaliseerd wordt in Wambeek kunnen onze jeugdspelers hun opleiding nu ook in de best mogelijke omstandigheden voortzetten bij de nieuwe fusieclub. Bovendien wordt er tegen volgend seizoen, dankzij de steun van de gemeente en een financiële inspanning van de fusieclub, een bijkomend kunstgrasveld aangelegd naast de reeds eerder geplande uitbreiding van de kleedkamers. Daarnaast kunnen we voor de eerste ploeg blijven gebruik maken van het sportcomplex in Ternat, waardoor we ook op dat gebied één van de mooiste accommodaties hebben in onze reeks. ”

Timo Schoukens, schepen van sport: “ Als gemeentebestuur geloven we enorm in dit project. We hopen met onze steun aan dit project om uiteindelijk op lange termijn nog meer Ternattenaren aan het sporten te krijgen”.

De ambitie van de nieuwe fusieclub is groot. Zo wordt er al volop gewerkt aan het aanbieden van G-voetbal en een nieuwe veteranenploeg. Door de bestaande samenwerking met FC Dames Ternat, die ook blijven spelen op de site in Wambeek, kan iedereen die wenst te voetballen in Ternat binnenkort terecht op de site van Outdoor Ternat in Wambeek. De nieuwe club mikt op een ledenaantal van ongeveer 350 jeugdspelers verspreid over 26 tot 32 jeugdploegen en 150 senioren.