Gratis wifi op Grote Markt

Voortaan kan iedereen op de Grote Markt gebruik maken van een gratis wifi-netwerk. Stad Vilvoorde heeft de installatiekosten van netbeheerder Fluvius (het vroegere Infrax) zelf voorzien.

“Om het wifi-netwerk operationeel te maken, telt de stad eenmalig zo’n 10.000 euro neer”, legt schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld) uit. “De jaarlijkse exploitatiekost bedraagt 2.400 euro. Een bedrag dat zeker goed besteed is. Distributiebeheerder Fluvius zorgt voor het beheer, de aanleg en het onderhoud van het netwerk. Toen Fluvius ons de mogelijkheid bood om wifi aan te bieden aan bewoners, bezoekers en toeristen, hebben we niet getwijfeld. Het gratis aanbieden van dit netwerk op onze vernieuwde Grote Markt past perfect in de verdere modernisering van het handelscentrum.”

Peter Van Kemseke, CD&V-schepen voor toerisme en digitalisering, kijkt al verder. “In het bestuursakkoord hebben we afgesproken dat we volop gebruik zullen maken van de digitale revolutie om de dienstverlening naar onze inwoners te verbeteren. We mogen deze trein niet missen, we moeten snel vooruit. Via dit initiatief zet de stad een eerste kleine stap om van Vilvoorde een ‘slimme stad’ te maken die klaar is voor de toekomst. Intussen werken we ook aan andere innovaties. Wat mij betreft moet digitalisering vooral zichtbaar zijn voor onze inwoners. Dat ook toeristen dit zullen waarderen, is mooi meegenomen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise