Staking spelers Eendracht is signaal naar overnemer (+ video)

Dat de supporters niet gemakkelijk zijn op Eendracht Aalst is al langer geweten, de harde kern is zeer kritisch, maar nu zijn ook de spelers in hun gat gebeten, ze weigeren te spelen tegen RC Wetteren.

Ze willen eerst geld zien en de club geeft toe, ook al zijn er enkele veel belangrijker betalingen om de club einde deze maand te laten overleven.

Dat dit de club die in volle overname zit en geldschieters zoekt geen goed doet is duidelijk. De vriendschappelijke wedstrijd van vandaag tegen RFC Wetteren gaat dus niet door.

Op de website staat deze uitleg: ” Enerzijds hebben we begrip voor een staking van de spelers, anderzijds leerde onze analyse van de financiële toestand van SC Eendracht Aalst dat er nog dringendere problemen waren dan diegene van de sportieve staf. We zeggen dit zeker niet om de sportieve staf in een kwaad daglicht te stellen maar het is nu éénmaal zo dat onze club meerdere problemen heeft en dat die op een nuchtere manier werden opgelijst in volgorde van belangrijkheid. Wat steeds weer primeert is het voortbestaan van onze geliefde club en daar gaat dan ook onze eerste aandacht naar uit.”

“In die optiek werden dan ook al heel wat daden verricht maar om Eendracht toe te laten om in een sereen klimaat aan zijn herstructurering en zijn sportieve heropstanding te werken, werd besloten om de salarissen toch vrij te geven. We vragen dan ook met aandrang om de nodige ‘eendracht’ aan de dag te leggen en het nieuwe bestuur verder te laten timmeren aan de toekomst van ons aller Eendracht. Herstructureringen verlopen nu éénmaal niet rimpelloos en helemaal niet als het finale doel, namelijk een duurzaam gezond model, uit het oog wordt verloren.”