Eeksken blijft langer afgesloten

Op maandag 1 juli 2024 vond een ongeval plaats op Eeksken t.h.v. huisnummer 167 in Opwijk. Een bestuurder verloor de controle over zijn auto en reed tegen de zijgevel van de woning.

Om de veiligheid te garanderen en verdere schade te voorkomen, werd Eeksken ter hoogte van de huisnummers 165,167 en 186 onmiddellijk afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. De getroffen woning kon immers mogelijk instorten door trillingen van het doorgaand verkeer en in het bijzonder door trillingen van zwaar vrachtverkeer.

Woensdagvoormiddag 3 juli 2024 bezochten deskundigen de plaats van het ongeval en controleerden de ernstig getroffen woning op haar stabiliteit en het gevaar op instorting. De aanwezige ingenieur contacteerde onmiddellijk een gespecialiseerde firma om de woning te stutten.

“Na lang aandringen door onze gemeentelijke diensten laat de betrokken firma zopas weten op zaterdag 6 en maandag 8 juli 2024 de nodige stabiliteitswerken uit te voeren. De ingenieur zal aanwezig zijn tijdens deze stuttingswerken. Pas na diens goedkeuring kan één rijvak worden vrijgemaakt en zal alternerend doorgaand verkeer (verkeerslichten) mogelijk zijn. Dit zal vermoedelijk het geval zijn vanaf maandagavond 8 juli 2024.

De straat blijft voor alle duidelijkheid volledig afgesloten tot wanneer de veiligheid van de woning en de omgeving kan worden gewaarborgd. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren langs de even kant van de straat,” aldus schepen van Mobiliteit William Engels.

Huisvuilophaling

De ophaalwagen van Intradura komt (tot zolang Eeksken blijft afgesloten) langs tot aan de volledige versperring. Ook via de andere kant wordt het vuil opgehaald tot aan de wegversperring. Aan de rechtstreeks getroffen inwoners binnen de volledige wegversperring wordt gevraagd om hun afvalvuilzakken aan de ene of de andere uitkant van de wegversperring te zetten.

Omleiding voorzien via Lebbeke

Steenweg Op Lebbeke – Opwijksestraat – Klein-Antwerpenstraat – Kakemanstraat – Processieweg – Broekstraat

Wegversperring verplaatst

“We stelden vast dat de wegversperring in de loop van de nacht van woensdag op donderdag werd verplaatst. We wijzen er op dat het te allen tijde verboden is de wegversperring eigenhandig gedeeltelijk of volledig te manipuleren of te verplaatsen. Wie wordt gevat, riskeert een ernstige sanctie. De politie voorziet extra patrouilles in de buurt,” besluit Engels.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk