Verbeterings- en onderhoudswerken bedrijvenzone Vlaamse Staak

In de bedrijvenzone Vlaamse Staak werden werken uitgevoerd die kaderen binnen het budget “Verbeterings-en onderhoudswerken aan gemeentewegen”.

Ter hoogte van de opritten van de bedrijven werd de strook tussen rijweg en fietspad verhard met betonstraatstenen. De reeds voorziene grondstrook werd waterdoorlaatbaar gemaakt om de aanplantingen van een haag mogelijk te maken.

“De fundering van het geplaatste voet- en fietspad en de bestaande rijweg had een overlap met deze grondstrook die de afscheiding tussen fietspad en rijweg vormde. Om de voorziene haag een mooie overlevingskans te geven, was het nodig om de bestaande grond van deze strook te verwijderen om zo de watertoevoer en -afvoer in deze zone mogelijk te maken en de leefbaarheid van de planten te vergroten. Deze zone werd over een voldoende diepte aangevuld met goede grond,” aldus schepen van Openbare Werken William Engels.

“Onze groendienst plantte vervolgens de haag aan. Er is gekozen voor het type Veldesdoorn of Spaanse Aak. Deze schitterende haagplant wordt vooral gebruikt voor lage hagen. In de winter verliest de Veldesdoorn zijn blad, waardoor de haag dan niet meer zichtdicht is. Zijn bladeren hebben tot vijf lobben, wat samen met de mooie stam en takken zorgt voor een mooie, informele uitstraling,” voegt schepen van Leefmilieu Johan Deleu daar aan toe.

“Het gaat hier over ongeveer 200 lopende meter aanplantingen. Deze haag vormt een veilige afscheiding tussen de rijweg en het voet- en fietspad. Ook is niet langer mogelijk dat voertuigen gedeeltelijk op deze voorziene zone voor trage weggebruikers staan.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk