Duurzame demowoning van 3W+ afgewerkt en overgedragen aan Providentia.

3Wplus, actief als Energiehuis voor de 35 gemeenten in Halle-Vilvoorde, heeft de sleutel van zijn volledig energiezuinig en duurzaam gerenoveerde demowoning in Opwijk aan woonmaatschappij Providentia overhandigd. Die zal de woning voor de komende 9 jaar sociaal verhuren. “We hopen dat dit project eigenaars aanzet om hun leegstaande pand om te vormen tot een sociale woning.”

Een drietal jaar geleden kocht vzw 3Wplus langs de Heirbaan in Opwijk een leegstaand pand aan om te renoveren tot een duurzame en betaalbare woning, los van gas en stookolie. Het pand is intussen volledig geïsoleerd en werd uitgerust met onder meer hoogrendementsbeglazing, zonnepanelen, een warmtepomp, een groendak en een regenwaterput.

Door al deze inspanningen, onder meer door de medewerkers van het sociaal maatwerkbedrijf van 3Wplus, is het EPC-label van F naar A gegaan. Voor de aankoop en de renovatie van de woning trok 3Wplus alles samen 420.000 euro uit. Daartegenover staat een premiebedrag van 36550 euro en huurinkomsten van 72900 euro gespreid over de komende 9 jaar.

De demowoning diende als voorbeeld dienen voor iedereen in de regio met bouw- of renovatieplannen. De kijkdagen waren een succes. “Omwille van het tekort aan sociale woningen in de streek is het de bedoeling om met dit project ook eigenaars van leegstaande panden aan te moedigen om te renoveren en sociaal te verhuren’, zegt Monique Van der Straeten, voorzitter van 3Wplus. ‘De demowoning is een voorbeeld van hoe een leegstaand pand – een krot – op een rendabele manier gerenoveerd kan worden om nadien te laten doorstromen naar sociaal verhuur via een woonmaatschappij.”

Deze lente nog zal een gezin, dat een binding heeft met de gemeente, zijn intrek nemen in de woning. De algemeen directeur van Providentia, Leen Deraedt, kreeg alvast de sleutel overhandigd. “In heel Vlaanderen is er een tekort aan sociale woningen. Zo staan er momenteel 176.000 gezinnen op de wachtlijst.” De Opwijkse woning is picobello afgewerkt. De maandelijkse huur bedraagt 675 euro. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk