Samenbrengen gemeentediensten op brouwerijsite is voor Inzet en CD&V veel te duur

“Tijdens de gemeenteraad van 21 november werd een zeer grote investering goedgekeurd voor de aankoop van een nieuw administratief centrum,” schreeuwen oppositiepartijen Inzet en CD&V hun ongenoegen uit. “Wij vinden het enerzijds ongehoord om in deze fase van de legislatuur nog een dergelijke grote investering door te voeren, anderzijds maken wij ons ook grote zorgen over de investeringsbudgetten voor de volgende legislatuur. Met de projecten administratief centrum (8 miljoen euro) en sportinfrastructuur Vetweyde (15 miljoen euro) is het volledige budget op, bevestigt ook de administratie.”

Waar gaat het over. De firma DIFF voorziet in het ontwerp voor de ontwikkeling van de brouwerijsite aan de Ringlaan ook een gedeelte voor een administratieve functie en heeft de gemeente een aanbod gedaan (2.000 euro/m²) om drie verdiepingen casco te kopen. Dat zou kunnen gebruikt worden als administratief centrum voor de gemeentelijke diensten. “Al die diensten, eventueel in combinatie met nog extra functies, samenbrengen kan alleen maar leiden tot een betere samenwerking en een hogere efficiëntie. In het meerjarenplan werd hiervoor overigens al een actie voorzien. Het aanbod van DIFF is maximaal 2.615m² maar het aantal vierkante meters die de gemeente nodig heeft moet nog worden bepaald,” aldus burgemeester Inez De Coninck (N-VA). Als de totale oppervlakte aan de aangeboden prijs wordt gekocht gaat het hier wel over een bedrag van 5.400.000 euro.

De oppositiepartijen Inzet en CD&V, weldra Samen 1745 steigeren. “Het schepencollege soupeert het volledig budget voor volgende legislatuur op aan de Vetweyde en een nieuw administratief centrum. Het is ongehoord,” kllnkt het in koor.

“Bij die 5,4 miljoen komen nog minstens 2 miljoen euro voor de inrichting bij in 2026 of een totaalplaatje van een slordige 8 miljoen euro. Een deel van de investeringen zou moeten terugverdiend worden door de – onzekere – verkoop van de huidige gemeentegebouwen GAC I (waar de laatste renovatiekost van 900.000 euro dus verloren gaat) en GAC II, de Sociale Kruidenier, ‘t Kapstokske en het Sociaal Huis, die allen onderdak moeten vinden in het brouwerijgebouw. Geschatte inkomsten: om en bij de 3 miljoen euro. Hoewel dit zeker een kans is om de gemeentelijke diensten eindelijk centraal samen te brengen – een visie die wij genegen zijn – en deze piste dus de nodige aandacht verdient, vinden we dat het college nu wel heel snel heel veel geld uitgeeft,” klinkt het bij oppositiepartijen Inzet en CD&V.

“Voor de aankoop van het gebouw zal opnieuw geleend moeten worden.” Daarnaast is het volgens Inzet en CD&V niet heel koosjer om één jaar voor de verkiezingen dergelijke uitgave te plannen en de volgende bestuursmeerderheid hiermee deels vast te zetten. “Of hebben de meerderheidspartijen hun lot nu al aan elkaar verbonden?” Ook het feit dat de meerderheid vasthoudt aan de realisatie van de sportinfrastructuur op de Vetweyde, kan bij beide oppositiepartijen op weinig bijval rekenen. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk