Oppositie wil zoveel mogelijk inwoners laten stemmen en minder verkiezingsdrukwerk 

In 2024 zijn er opnieuw gemeenteraadsverkiezingen en hiervoor zijn burgers voortaan niet langer verplicht om te stemmen. Oppositiepartijen INZET en CD&V, die naar de kiezer trekken met de gemeenschappelijk lijst samen1745, vinden het echter belangrijk dat burgers hun stem uitbrengen. Ze lanceren vier voorstellen die ze ter stemming voorleggen aan de gemeenteraad van oktober.

“Bij lokale verkiezingen spelen andere thema’s dan op federaal of Vlaams niveau. Het lokale niveau staat veel dicht bij de burger, een reden te meer voor inwoners om mee de richting van hun bestuur te bepalen,” klinkt het gezamenlijk. “Met hun stem kunnen burgers immers mee aangeven welke richting ze uit willen.”

CD&V en INZET stellen voor om stemcomputers te installeren in de woonzorgcentra: “We moeten de drempel om te stemmen zo laag mogelijk maken, ook voor mensen die minder mobiel zijn. Door stemcomputers te voorzien in de woonzorgcentra zorgen we er voor dat die mobiliteitsdrempel voor ouderen die niet meer thuis wonen alvast wordt weggenomen. Ook ouderen moeten vlot hun stem kunnen uitbrengen wat ons betreft.”

Om de sportclubs te ontzien vragen de oppositiepartijen om alternatieve locaties te onderzoeken voor de sporthal. “De verkiezing organiseren in de sporthal heeft gevolgen voor de clubs die er trainen en wedstrijden spelen en dit voor verschillende dagen. We stellen voor in andere zalen de mogelijkheid om de stembusgang te organiseren te onderzoeken.”  

Verder stellen beide partijen voor om een brede oproep te lanceren, over de partijgrenzen heen, om de Opwijkenaren te overtuigen om te gaan stemmen. “We moeten als lokaal bestuur samen, meerderheid en oppositie, een krachtig signaal geven aan onze inwoners over het belang van hun stem en hun deelname aan het democratisch proces van verkiezingen. We hebben allemaal belang bij betrokken inwoners en willen dan ook graag luisteren naar wat goed was en hoe het beter kan. Ze kunnen mee richting geven aan de toekomst van de gemeente.”

Tot slot willen CD&V en INZET ook het verkiezingsdrukwerk beperken. “We roepen onze collega-partijen op om allemaal samen het aantal affiches en drukwerken te beperken. Op die manier maken we de lokale verkiezingen niet alleen minder duur, maar ook duurzamer. We stellen voor om bijvoorbeeld de grote straatborden te bannen en het drukwerk te beperken tot één publicatie per partij, waarbij we samen de modaliteiten afspreken. Het spreekt voor zich dat dit een gemeenschappelijk engagement vereist van alle partijen. ”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk