Overlast Bunderplein wordt aangepakt

De voorbije werden er bij de gemeente Opwijk heel wat meldingen en klachten ontvangen over allerlei vormen van overlast aangaande het vernieuwde Bunderplein. Daar wil het gemeentebestuur dringend iets aan doen.

Schepen van Leefmilieu Johan Deleu: “De werken aan de nieuwe groene rustplek zijn al goed gevorderd. De grondwerken zijn uitgevoerd, de speelheuvels en wadi zijn gecreëerd. Het wandelpad verbindt de woonwijk met de Leirekensroute en houten picknickbanken verhogen de gebruiksvriendelijkheid. De kinderen krijgen heel wat meer speelplezier. Ook de grassen, kruiden en bloemen zijn ingezaaid en de struiken en bomen geplant. Het bosplantgoed is voorlopig eerder een hoop stokjes in wat aarde. De nieuwe bomen vallen vooral op door de boomsteunen.

Maar er is ook minder goed nieuws. Het nog niet afgewerkte Bunderplein zorgt voor veel zichtbare overlast. De klachten gaan concreet over het achterlaten van afval en zwerfvuil op de grond en op de zitbank, sluikstorten, nachtlawaai, het gebruiken van jonge bomen als boksbal waardoor ze afsterven, het afbreken van nieuwe bomen, het vertrappelen van de bloemenweiden, het ongeoorloofd betreden van de pas ingezaaide grasperken en paden, stenen en bordjes die in de wadi werden gegooid, het beschadigen van de nieuwe voetweg, het niet respecteren van de afgebakende zones …

Het gemeentebestuur kijkt met grote droefheid en ergernis aan tegen deze intrieste feiten. De natuur is er in volle opbouw. Elke vorm van schade en vandalisme zorgt voor vertraging van het beheerplan en uitstel van de definitieve afwerking van het Bunderplein.”

Een trieste zaak op een plek waar de gemeente het voor iedereen zo aangenaam wil maken!

Volgende maatregelen worden met onmiddellijke ingang genomen:

• Extra controles door politiepatrouilles (interventie) én wijkagenten.

• Extra controles door de gemeenschapswachten.

• De voorlopig geplaatste restafvalbakken worden vervangen door vaste exemplaren.

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk