Affiches “Zeg goeiendag in Opwijk” voorgesteld

De week voor Kerstmis werd een eerste tipje van de sluier opgelicht van de campagnes die de Adviescommissie Welzijn volgend jaar wil opstarten. De eerste in het rijtje is de goeiendag-actie. In die optiek stelde voorzitter François Vunckx niet alleen de daar bijhorende affiches voor maar legde hij ook de essentie hierachter bloot.

Ik zeg goedendag, jij zegt goedendag, neen, we gaan allemaal goedendag zeggen! Dat is zowat de boodschap die de Adviescommissie Welzijn vanaf iedereen wil meegeven in een campagne die loopt vanaf nu tot en met het eerste trimester van 2023. Die commissie kwam in mei van dit jaar samen met als enig agendapunt het zoeken naar situaties en mogelijkheden om het welzijn in de gemeente meer te bewerkstelligen.

Commissievoorzitter François Vunckx: “Het bewerkstelligen van een warmere omgeving” via het stimuleren van de verbondenheid binnen de lokale gemeenschap en het afremmen van de vervreemding, dat is ons eerste belangrijk actiepunt. “Ne goeiendag” zeggen is een kleine moeite en het kost niets! Vroeger kende bijna iedereen iedereen in de gemeente maar de laatste jaren is de samenleving meer van mekaar gaan vervreemden, zeg maar meer anoniem geworden. Daarom willen we het groeten van mekaar herlanceren want mensen blijven behoefte hebben aan contact. Opwijk is een “bruisende gemeente” en daar moet een klimaat van ontmoeting heersen en laat dat beginnen met een “goeiendag”!

Overal in de gemeente en met steun van het gemeentebestuur zullen affiches met diverse slogans worden aangebracht: “Een goede dag begint met een “goedendag”, “Ne Goeiendag maakt iedereen blij”, “Ik, gij, wij zeggen altijd “ne goeiendag” en “Ne goeiendag kost niks”. We zijn de jeugd van het VKO en in het bijzonder affiche en flyer-ontwerpster Lynthe Liebaut erg dankbaar. Persoonlijk initiatief is aangewezen en wacht niet tot de ander iets zegt. Deze boodschap willen we ook uitdragen naar de scholen, verenigingen en andere organisaties in de gemeente. Onder het motto “Iedereen groet iedereen in Opwijk-Mazenzele” wensen wij een warme en open omgeving te realiseren waarin iedereen zich erkend en goed voelt.

Deze actie is spontaan ontstaan uit de denkoefeningen van de 15-koppige Adviescommissie Welzijn. Die leverde finaal 9 actiepunten op die verdeeld werden over drie groepen. Die Goedendag-actie kennen we al maar er is nog die van Mantelzorg, in de breedste zin van het woord, onder leiding van Jolien Jacobs. Vincent De Pauw zal de groep Geestelijke gezondheidszorg trekken,” aldus ex-OCMW-secretaris Vunckx. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk