Provincie beloont Opwijkse Leeshelden

De provincie Vlaams-Brabant blijft inzetten op het Nederlands en ondersteunde met in totaal 61 461 euro zestien taalstimulerende projecten. Het gaat voornamelijk over de verderzetting van Leeshelden in twaalf bibliotheken. Ook Opwijk was daarbij en ontvangt 2 050 euro. Leeshelden in Opwijk kreeg een verlenging van de steun zodat ze ook volgend schooljaar actief kunnen zijn.

“Met deze subsidies ondersteunen we organisaties die anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro,” zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor het Vlaams karakter.

Leeshelden heeft als doel de leesachterstand van leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar aan te pakken door hun leesmotivatie te verhogen. Er wordt hiervoor een samenwerking aangegaan tussen lokale scholen en de bibliotheek. Via deze samenwerking kunnen leerlingen met een leesproblematiek in de bibliotheek een reeks leessessies volgen. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk