Gemeente Opwijk ondertekende SAVE-charter

Als 141ste Vlaamse gemeente ondertekende de gemeente Opwijk het SAVE-charter. SAVE staat voor “SAmen Actief voor VEilig verkeer.”

De gemeente Opwijk wil extra inspanningen leveren om de verkeersveiligheid op haar grondgebied te verhogen.

Schepen van Verkeer en Mobiliteit William Engels: “Samen met de gemeentelijke verkeersadviesraad en de steun van het verkeersplatform AMIGO willen wij ons vooral inzetten voor de veiligheid van fietsers en voetgangers. De schoolomgevingen zijn hierin een belangrijk onderdeel, evenals veilige schoolroutes.

Waar grotere infrastructurele ingrepen nodig zijn die niet op korte termijn haalbaar zijn, proberen we met beperkte maatregelen de veiligheid toch te garanderen.

Snelheidsremmers, aanpassingen van markeringen op de rijweg, snelheidsinformatieborden die de gereden snelheid aangeven, enz. zijn snelheidsremmende maatregelen die de verkeersveiligheid verhogen.

Door de ondertekening van het SAVE-charter op dinsdag 5 juli laatstleden willen we samen met Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) een actieplan opstellen om niet alleen de bestaande acties verder uit te werken, maar ook nieuwe acties op te starten.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk