RMZ Opwijk verkoopt vijf bouwvallige huizen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn verkoop vier huizen te Specht en één te Eeksken. Burgemeester Inez De Coninck: “De woningen zijn allemaal in slechte staat. Die op Specht worden verhuurd door Webra als sociale woningen. We hadden het voorkooprecht aangeboden aan Providentia maar die waren enkel geïnteresseerd als ze er appartementen konden bouwen. Die plaats laat dat echter niet toe en daarom zal de verkoop via Biddit georganiseerd worden. Ook het huis op Eeksken is in slechte staat. Het is niet meer aan de gemeente om dit alles zelf in eigendom te houden, laat staan te verhuren. Dit behoort niet tot de kerntaak van de gemeente.”

Bij oppositiepartij INZET zien ze dit wel anders. En dat lieten ze bij monde van Luc De Ridder en Marijke De Vis ook weten: “Al deze woningen worden momenteel verhuurd aan mensen die het moeilijk hebben om een woning te huren op de private huurmarkt en dan is de verkoop ook geen goed idee. Zo geven we de weinige mogelijkheden die we hebben om zelf betaalbaar wonen aan te bieden gewoon uit handen.”

“Het decreet grond- en pandenbeleid bepaalt dat Opwijk 116 sociale huurwoningen, 52 sociale koopwoningen en 2 sociale kavels moet realiseren tegen 2025, het zogenaamde bindend sociaal objectief. Aangezien de gemeente over weinig eigen gronden beschikt, wordt dit een hele kluif.  Als we daarbij dan ook nog eens gaan verkopen wat we wel hebben, dan zijn we helemaal ver van huis.”

“Met de uitverkoop die nu georganiseerd wordt door de meerderheid geven we alle troeven uit handen. Deze woningen vragen inderdaad ingrijpende verbouwingswerken maar ook dat biedt kansen, bijvoorbeeld als opleidingstraject binnen een tewerkstellingscel. De gemeente moet hier haar rol als regisseur van het welzijnsbeleid opnemen en mist hier een kans.” (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk