Restauratie van de Sint-Pieterskerk in Mazenzele

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor zes grote restauratieprojecten in Vlaams-Brabant, waarvan één in Opwijk. “De wachtlijst voor restauratiepremies is steeds langer geworden. We wijzigden de regelgeving, zetten in op standaardpremies en daardoor wordt de historische wachtlijst afgebouwd,” aldus minister Diependaele.

Het interieur van de Sint-Pieterskerk in Mazenzele werd in de jaren 1950 op een minder geslaagde manier gerestaureerd. De muren en gewelven werden ontpleisterd en mooie details zoals pilasters en kapitelen werden vernietigd. Deze ongelukkige restauratiekeuzes voor het interieur worden nu hersteld.

Bijkomend zullen het houten meubilair, de beelden en de schilderijen een conservatiebehandeling krijgen. Tegelijkertijd wordt ook het orgel hersteld. Dat orgel staat in de kerk van Nijverseel. Het wordt voor restauratie naar het atelier van de orgelbouwer gebracht en nadien opnieuw gemonteerd in de Sint-Pieterskerk. Voor de restauratie van de kerk en het orgel is een premie van 720.497,27 euro toegekend. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk