Extra zitting van Raad voor Maatschappelijk Welzijn – OCMW Opwijk

Tijdens een extra zitting op dinsdagavond 3 mei zal de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Opwijk kennis nemen van het rapport van Audit Vlaanderen maart aanleiding van het hiernavolgend feit.

Eind mei 2021 werden er onregelmatigheden vastgesteld bij het OCMW van Opwijk. De onregelmatigheden hadden betrekking op het werk van een maatschappelijk werker die niet meer werkzaam is bij het OCMW van Opwijk. Het OCMW van Opwijk nam zelf contact op met Audit Vlaanderen omtrent deze onregelmatigheden met de vraag dit te onderzoeken.

Audit Vlaanderen besliste na een vooronderzoek een forensische audit op te starten. Een forensische audit onderzoekt onregelmatigheden in een organisatie. Het doel van een forensische audit is vast te stellen wat er precies is gebeurd, wie betrokken was en wat de mogelijke schade is. Ook worden aanbevelingen geformuleerd om de organisatie te verbeteren. Die audit werd gestart op 5 juli 2021 en het rapport is ondertussen beschikbaar. Gelet op de vertrouwelijkheid van dit rapport kan niet worden ingegaan op de inhoud. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk