Fair Trade pakket voor leerkrachten

Op 14 oktober kregen alle leerkrachten en medewerkers van de Opwijkse scholen een pakket met Fair Trade producten. Daarmee wilde het Derdewereldhuis eerlijke handel in de kijker zetten tijdens de Week van de Fair Trade.

 “Leerkrachten hebben een zeer belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van jongeren, daarom wilden we hen dit jaar eens verrassen, om zo het thema van eerlijke handel onder de aandacht te brengen,” zegt voorzitter van het Derdewereldhuis Tom Bosman. De Opwijkse leerkrachten waren alvast opgetogen.

Het Derdewereldhuis is een gemeentelijke adviescommissie die mobiliseert rond de millenniumdoelstellingen en gemeentelijke trekker voor de erkenning als fairtradegemeente. Opwijk heeft al sinds 2012 het label van fairtradegemeente. Die titel geeft aan dat een gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen én er ook effectief werk van maken.

Het Derdewereldhuis of de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), is een adviesraad die sinds 2006 erkend is. De raad adviseert en ondersteunt de gemeente in haar beleid, sensibiliseert de burgers en coördineert en stimuleert activiteiten over de Noord-Zuidverhoudingen en verhoudingen met andere kansarme gebieden.

Het Derdewereldhuis is samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgroep solidariteit, 11.11.11, Amarasti, het Rode Kruis en de Wereldwinkel, aangevuld met individuele burgers die belangstelling hebben voor de thematiek.

Meer info: www.opwijk.be/derdewereldhuis

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk