’t Schoolhuis overgenomen door GO!

De gemeenteraad heeft op dinsdag 23 maart 2021 de overdracht van de gemeentelijke school voor Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Schoolhuis aan de scholengroep Ringscholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd.

De overname gaat in op woensdag 1 september 2021. De aangeboden studierichtingen blijven voor minstens vijf jaar behouden.

Alle personeelsleden die dit wensen, zullen tewerkgesteld worden in het gemeenschapsonderwijs (GO!). Voor wie dit niet wenst, treedt de procedure van wedertewerkstelling of reaffectatie in werking.

Het niet-gesubsidieerd poetspersoneel wordt niet overgedragen, maar blijft tewerkgesteld bij het gemeentebestuur van Opwijk.

De schoolgebouwen gelegen aan de Schoolstraat 11 en de infrastructuur van de tuinbouwafdeling in de Karenveldstraat blijven eigendom van de gemeente. Het gebruik ervan door het GO! wordt geregeld in een erfpachtovereenkomst.

Het gemeentebestuur hoopt met deze overdracht de toekomst van de school te verzekeren. Door in te stappen in een scholengroep met meer expertise op het vlak van organiseren van onderwijs zal de school kunnen rekenen op een betere ondersteuning.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk