Brand met asbest in Opwijk

Vanmorgen ontstond een woningbrand in de Steenweg op Aalst 91. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant-West kwam ter plaatse. Om veiligheidsredenen werd de straat gedurende een korte tijdspanne afgezet. Op die manier konden de hulpdiensten optimaal werken en was de brand vrij snel onder controle.

Aangezien het een onbewoond pand betrof, was er enkel materiële schade. Omdat er een vermoeden was dat de dakbedekking uit asbestleien bestond, liet de gemeente een staalanalyse

uitvoeren. Uit dit resultaat blijkt dat het inderdaad om een asbesthoudende brand ging. Het nodige wordt gedaan voor een veilige verwijdering van het asbesthoudende brandafval in overleg met de eigenaar en de omwonenden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk