Sociale kruidenier in Opwijk

Maandag 14 december is de startdag van De Sociale Kruidenier in de Schoolstaat in Opwijk. “Het is een soort buurtwinkel van het OCMW met kwalitatieve producten,” zegt bevoegd schepen Wouter Van Driessche (N-VA). “De winkel is bedoeld voor cliënten die begeleid worden door de maatschappelijk werkers van de afdeling sociale zaken.”

Een sociale kruidenier is naast een winkel ook een ontmoetingsplaats om mensen die het financieel moeilijker hebben uit hun isolement te halen en begrip te tonen voor hun problematiek.

De producten worden ofwel gratis ofwel aan sterk verminderde prijs aangeboden. Hiervoor werkt het OCMW samen met partners als lokale winkels en lokale boeren.

“Verder wordt iedereen verplicht Nederlands te praten” gaat Van Driessche verder. “Na de epidemie is het ook de bedoeling om tijdens het wachten het Nederlands te oefenen.”

De Sociale Kruidenier dient ook als tewerkstellingsproject. “Mensen die langdurig werkloos zijn of wat oefening kunnen gebruiken worden ingezet. Zo krijgen zij structuur en ervaring met oog op het vinden van werk in het reguliere circuit.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk