Opwijk zoekt vrijwilligers voor noodopvang basisonderwijs

Bij de heropstart van de basisscholen, zorgen de scholen in eerste instantie zelf voor noodopvang voor hun leerlingen. Wanneer de scholen niet kunnen voldoen aan deze verplichting, moet het gemeentebestuur zo mogelijk instaan voor het garanderen van deze opvang.

De mogelijkheid bestaat dat de gemeente hiervoor vrijwilligers inschakelt. De vrijwilligerspoule van “Opwijk Helpt!” wordt hiervoor in eerste instantie geraadpleegd. Maar de gemeente is ook nog op zoek naar specifieke vrijwilligers voor deze noodopvang.

De voorwaarden om als vrijwilliger aan de slag te gaan voor de opvang van kinderen zijn vastgelegd tijdens het recentste scholenoverleg: Leeftijd = ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar / Niet behoren tot een coronarisicogroep / Goed kunnen omgaan met kinderen / Een uittreksel uit het strafregister (model 2).

De gemeente vraagt ook: huidig of uitgeoefend beroep of job / interesse voor halve dagen / volle dagen – mogelijke tijdstippen / je kandidatuur in te dienen ten laatste op 15 mei 2020.

Aan de vrijwilligers van de noodopvang wordt een vrijwilligersvergoeding toegekend, met een verzekering.

Alle info en indienen kandidatuur: Vrijwilligersplatform Opwijk Helpt! 0495 29 19 08 / opwijkhelpt@opwijk.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk