Wapenstilstand

Ook in Mazenzele werd hulde gebracht aan de gesneuvelden van de twee wereldoorlogen. 101 jaar na het einde van de eerste wereldoorlog is het verlangen naar vrede nog even groot als toen. Dat konden we opmaken uit de woorden van schepen Jan Couck en de schoolkinderen die bij de huldiging aanwezig waren.

Ook een flinke delegatie van de Sint-Pietersgilde (die in hun vroegste jaren instonden voor de verdediging van het dorp) tekende present. De gure wind aan het monument voor de gesneuvelden  zorgde ervoor dat vele aanwezigen gauw de warmte van de plaatselijke herberg opzochten.

Ook in Opwijk-centrum en in Droeshout waren er plechtigheden maar onze fotograaf kon niet overal tegelijk aanwezig zijn.

OPWIJK Wapenstilstand

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk